برباد رفته

هفته نامه تجارت فردا شماره 209

برباد رفته

 • فصل اول - خبرنامه

بازخورد

خبرنامه اقتصادی

 • فصل دوم - اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

اشتغال بازنشستگان

معوقات بانکی

صادرات صوری

اعتدال پس از هاشمی

 • فصل سوم - پرونده ویژه - برجام

گزارش تحلیلی

فضای برجام

دستاورد برجام

 • در یک سال گذشته چه دستاوردهایی در سایه برجام حاصل شده است؟

  بهار برجام

 • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

بازار سرمایه

مسکن

 • فصل پنجم - اقتصاد اجتماعی

گزارش تحلیلی

خشونت با سلاح

خطر فرونشست

 • فصل ششم - اقتصاد اجتماعی - ترکیه

فراز و فرود رجب

رجب طیب اردوغان چگونه به قدرت رسید؟

فراز و فرود رجب

به نام عدالت، به ضرر توسعه

اشتباهات ترکیه در سال‌های اخیر چه بوده است؟

به نام عدالت، به ضرر توسعه

بر باد رفته

دستاوردهایی که از دست می‌رود

بر باد رفته

اردوغان دیگر رای نمی‌آورد

گفت‌وگو با احمد موثقی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مترجم کتاب «دیروز و امروز یک ملت»

اردوغان دیگر رای نمی‌آورد

سال‌های طلایی

مروری بر اصلاحات اقتصادی ترکیه در دوره اردوغان

سال‌های طلایی

 • فصل هفتم - باشگاه اقتصاددانان

اطلاعات نامتقارن و بازار

چه کسانی مساله کژگزینی و اطلاعات نامتقارن را بسط دادند؟

اطلاعات نامتقارن و بازار

بازار لیموها

کژگزینی، مفهوم، مصادیق و راهکارها

بازار لیموها

پارازیت‌های اقتصاد اطلاعات

بازارها چگونه از نقصان اطلاعات آسیب می‌بینند؟

پارازیت‌های اقتصاد اطلاعات

 • فصل هشتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

اوبامازدایی

گزارش هریتیج

گزارش بانک جهانی

مقالات