• بازخورد

بازخورد

 • فصل اول: خبرنامه

 • فصل دوم: اقتصاد ایران

قرارداد امنیت‌زا

قرارداد امنیت‌زا

وزیر نفت: صریحاً بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم

گزارش تحلیلی

موانع آتش‌بس

نظام تدبیر

 • ضعف همت و رای1

  چرا ظرفیت نظام تدبیر ایران در حل بحران‌ها پایین است؟

 • 4=2×2

  چرا هر مشکلی در ایران توان تبدیل شدن به یک بحران را دارد؟

 • ضعف نظام بازخواست

  حمیدرضا برادران‌شرکا دلایل بحران‌پرور بودن نظام مدیریتی را تحلیل می‌کند

وزارت اقتصاد ملی

بیکاری

قرارداد با توتال

 • فصل سوم: پرونده ویژه - سدسازی ترکیه

فناناپذیران

فناناپذیران

آیا دیپلماسی آب ما را نجات می‌دهد؟

گزارش تحلیلی

سدسازی ترکیه

سوریه و عراق

بحران حق آب

جنگ آب

 • منازعات آبی

  خطر جنگ برای آب کدام کشورها را بیشتر تهدید می‌کند؟

 • جنگ و صلح

  دیپلماسی و جنگ آب در گفت‌وگو با حجت میان‌آبادی

 • فصل چهارم: بازارها

رشد بهاری

رشد بهاری

ترسیم کارنامه تولید خودروسازان در فصلی که گذشت

گزارش تحلیلی

اثر جنگ

مسکن

خودرو

 • فصل پنجم: کسب‌و‌کار

فساد‌زدایی

فساد‌زدایی

جهانگیری از آسیب‌های فساد برای اقتصاد سخن گفت

گزارش تحلیلی

50سالگی ایدرو

ادغام یا تفکیک

 • فصل ششم: اقتصاد اجتماعی

مطالبه اطلاعات

مطالبه اطلاعات

رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

گزارش تحلیلی

گرما و مهاجرت

مجوز نشریه

 • فصل هفتم: بیـن‌‌الملل

آغاز انزوای آمریکا

آغاز انزوای آمریکا

پایان نشست G20 در میان موج شدید اعتراضات

خبرنامه

مقالات