• راهبرد

از گذشته عبور کنیم به آینده نگاه کنیم

از گذشته عبور کنیم به آینده نگاه کنیم

آمارهای رسمی آدم را قانع نمی‌کند

راهبرد

 • فصل اول: معدن آنچه بود

در گذر زمان

در گذر زمان

وزارت متولی بخش معدن طی 50 سال گذشته با چه تغییراتی مواجه شد؟

گزارش تحلیلی

 • فصل دوم: اقتصاد کرمان - معدن آنچه هست

معدن در مقطع کنونی

معدن در مقطع کنونی

بخش معدن در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

گزارش تحلیلی

 • فصل سوم: توسعه کرمان

در خم توسعه

در خم توسعه

ضرورت سرمایه‌گذاری و بهبود فناوری در حوزه معدن چیست؟

گزارش تحلیلی

سند چشم‌انداز

محیط زیست

اقتصاد مقاومتی

 • فصل چهارم: بررسی ویژه (ایمیدرو)

جویندگان طلا

جویندگان طلا

ایمیدرو در تبدیل منابع معدنی به ثروت پایدار چقدر موفق بوده است؟

گزارش تحلیلی

اکتشاف

سرمایه‌گذاری

چالش‌های تامین مالی

چالش‌های ساختاری

گفت‌وگوی ویژه

 • فصل پنجم: معدن دولتی و خصوصی

در انتظار فرصت

در انتظار فرصت

سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های معدنی چه میزان است؟

گزارش تحلیلی

اندازه بخش خصوصی

 • بیم و امید

  چالش‌های حضور بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی چیست؟

 • مصائب شیرین

  مدیر صنایع معدنی ایمیدرو از چالش‌های حضور بخش‌ خصوصی در صنایع معدنی می‌گوید

تشکل‌ها

میزگرد

 • فصل ششم: فرصت‌ها و تهدیدها

غفلت قدیمی

غفلت قدیمی

سهم اندک معدن در رشد اقتصادی کشور نشانه چیست؟

گزارش تحلیلی

پوپولیسم در معدن

چالش‌های معدن

ایمنی در معادن

نفت و معدن

پیشران رشد

معدن در دولت جدید