مسافر واشنگتن

هفته نامه تجارت فردا شماره 142

مسافر واشنگتن

 • اقتصاد ایران - تحلیل

فرصت‌های پنهان

چرا ایران نیازمند کمک‌های فنی بانک جهانی است؟

فرصت‌های پنهان

معمای قیمت خودرو

آیا خودروسازان داخلی گران‌فروشند؟

معمای قیمت خودرو

 • فصل اول: خبرنامه

 • فصل دوم: اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

بانک جهانی

دیپلماسی اقتصادی

ایده پسران

در آستانه انحلال

مالیات غیرمجازها

بازگشت رومی‌ها

شکایت احمدی‌نژاد

 • فصل سوم: پروند‌ه ویژه. چاه‌های غیرمجاز

گزارش تحلیلی

ریشه‌یابی

گفت‌وگو

آینده منابع آبی

 • فصل چهارم: اقتصاد دولتی

گزارش تحلیلی

 • روایتی درباره تئوری‌پردازان و سیاستگذاران اقتصاد دولتی در صدر انقلاب اسلامی

  دولتی‌سازان

تئوری‌پردازان

قانون‌گذاران

 • خبرگان قانون اساسی چگونه اصول ۴۳ و ۴۴ را تصویب کردند؟

  دواتِ دولت

 • فصل پنجم: اقتصاد توسعه

ژاپن

 • فصل ششم: بازارها

گزارش تحلیلی

مشکلات بورس

شریک خودرویی

بازار مسکن

 • فصل هفتم: کافه

گزارش تحلیلی

گردشگری پس از توافق

تجربه فناپ

 • فصل هشتم: بین‌‌الملل

خبرنامه

مقالات