فستیوال ریسک

هفته نامه تجارت فردا شماره 143

فستیوال ریسک

 • اقتصاد ایران - تحلیل

ظهور و افول یک تکنوکرات

ابتهاج؛ مردی که روزگاری الگوی زندگی من بود

ظهور و افول یک تکنوکرات

ما چگونه ما شدیم؟

تجارت فردا در سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه‌ای و تولید مطالب اختصاصی در میان ۱۲۲ هفته‌نامه بیشترین امتیاز را گرفت

ما چگونه ما شدیم؟

 • فصل اول: خبرنامه

خبرنامه اقتصادی

خبرنامه سیاسی

 • فصل دوم: اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

تحرک کارگزاران

استیضاح احتمالی

اداره بانک مرکزی

توسعه صنعتی

 • فصل سوم: پروند‌ه ویژه. ریسک اقتصاد ایران

گزارش ویژه

گفت‌ وگو

 • فصل چهارم: بازارها

گزارش تحلیلی

بازار سرمایه

میزگرد

 • بررسی ابعاد تامین مالی اقتصاد در میزگردی با حضور علی سنگینیان و سیدعلی حسینی

  چالش بی پایان

آینده بازار مسکن

 • فصل پنجم: کسب و کار

گزارش تحلیلی

ناامنی در ترکیه

اجرای برجام

موانع سرمایه‌گذاری

 • فصل ششم: مطالعه موردی

ابتهاج

 • فصل هفتم: کافه

گزارش تحلیلی

مالیات بر سیگار

دستمزد پزشکان

بهره‌برداری جنگل‌ها

معافیت مالیاتی کتابفروشی‌ها

 • فصل هشتم: بین‌‌الملل

خبرنامه

جنگ ارزی

 • بررسی تاثیر تحولات اخیر بازارهای جهانی ارز بر اقتصاد ایران و جهان در گفت‌و‌گو با حجت قندی

  از قافله عقبیم

 • مروری بر اتفاقات اخیر بازار جهانی ارز

  جنگ ارزی

 • فصل نهم: باشگاه اقتصاددانان

گاتفرید فون هابرلر

بهینه دوم