بزرگ بازار

هفته نامه تجارت فردا شماره 192

بزرگ بازار

 • اقتصاد ایران - تحلیل

سیاه و سفید قراردادهای نفتی

مقایسه بیع متقابل و IPC بر اساس شاخص‌های کلیدی قراردادهای نفتی مطلوب

سیاه و سفید قراردادهای نفتی

مدیریت، کارایی و دستمزد

چرا افکارعمومی نسبت به حقوق مدیران دولتی حساس است؟

مدیریت، کارایی و دستمزد

 • فصل اول - خبرنامه

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

کارآفرینی

فساد اقتصادی

همسویی گفتمان

اقتصاد سلامت

رقابت منفی بانک‌ها

کمپین دوم خودرو

رئیس‌ جدید اتاق

روابط با روسیه

 • فصل سوم - پرونده ویژه - پل میلگرام در ایران

اقبال به اقتصاد خرد

چرا حضور اقتصاددانان مطرح جهان در ایران مفید است؟

اقبال به اقتصاد خرد

متخصص حراج

میلگرام چگونه مکانیسم بهره‌ور برای حراج طیف‌ها ایجاد کرد؟

متخصص حراج

غول‌ها در ایران

معروف‌ترین اقتصاددانانی که به ایران سفر کرده‌اند

غول‌ها در ایران

بنیانگذار نظریه سازمان‌های صنعتی

پل میلگرام کیست و چه تاثیری در علم اقتصاد داشته است؟

بنیانگذار نظریه سازمان‌های صنعتی

از تئوری تا عمل

بررسی آثار مکتوب و منتشرشده پل میلگرام

از تئوری تا عمل

نظریه‌پرداز حراج‌ها

به بهانه حضور پل میلگرام درایران

نظریه‌پرداز حراج‌ها

متخصصان بازار در ایران

کارگاه آموزشی طراحی بازار با حضور دو اقتصاددان جوان ایرانی و یک اقتصاددان برجسته بین‌المللی برگزار شد

متخصصان بازار در ایران

 • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

خروج سرمایه

رتبه‌بندی

بافت فرسوده

 • فصل پنجم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

 • آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران غیرممکن است؟

  ضعف ساختاری

 • حضور دبیرکل اوپک در تهران چه نتایجی داشت؟

  صلح نفتی

شرکای تجاری

معرفی کتاب

کارت بازرگانی

ورشکستگی صنعت دارو

اخذ عوارض گمرک

 • فصل ششم - کافه

گزارش تحلیلی

نجات کتابفروشی‌ها

گواهینامه آسان

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

چپ‌گرایان آمریکای لاتین

مقالات