شناسه خبر : 43103 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90همه‌گیری کووید برندگان و بازندگانی داشت. دوران همه‌گیری را می‌توان به سه مرحله ماندن در خانه، بازگشایی‌ها و تورمی تقسیم کرد. در اولین مرحله شرکت‌های فناوری کالاهای غیراساسی و خدمات مخابراتی بزرگ‌ترین برندگان بودند. املاک، بانک‌ها و انرژی بازنده شدند. در دوره بازگشایی بخش انرژی و شرکت‌های مالی خود را بالا کشیدند. در دوره سوم دارایی‌های ملموس یک‌بار دیگر پرطرفدار شدند و افق زمانی سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر شد. در مجموع، بخش‌های انرژی و فناوری اطلاعات صنایعی با بهترین عملکردها بودند.

دراین پرونده بخوانید ...