تحدید بازار

هفته نامه تجارت فردا شماره 213

تحدید بازار

  • بازخورد

قدرت مسکن

نقد تحلیل «تکیه بر ملک به جای داشتن شغل»

قدرت مسکن

واقعیت‌های مغفول

تحلیلی درباره «نقش اطلاعات متقارن در طراحی مکانیسم بازار مسکن»

واقعیت‌های مغفول

نشانه‌گیری غلط

بحران بانکی سپرده‌گذار و سهامدار نمی‌شناسد

نشانه‌گیری غلط

تعاونی اجباری برنامه‌ریزی‌شده

برنامه‌ریزی برای سهم دادن به یک بخش اقتصادی چقدر منطقی است؟

تعاونی اجباری برنامه‌ریزی‌شده

آموزه‌های بانک جهانی برای ایران

گفتاری پیرامون «گزارش حکمرانی و قانون - بانک جهانی ۲۰۱۷»

آموزه‌های بانک جهانی برای ایران

  • فصل اول - خبرنامه

  • فصل دوم - اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

آماده‌باش به تعزیرات

سامانه گمرکی

صادرات فرش

بنزین

ایران و روسیه

پیاده‌کردن مدیران

  • فصل سوم - پرونده ویژه - بازار بدهی

گزارش تحلیلی

وضعیت بازار

محدودیت‌های بازار

اثر بر دیگر بازارها

آینده بازار بدهی

  • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

ساخت‌وساز

لیزینگ مسکن

  • فصل پنجم - اقتصاد اجتماعی

گزارش تحلیلی

جشنواره فیلم فجر

هجوم ملخ‌ها

معرفی کتاب

  • فصل ششم - اقتصاد توسعه

مشکلی به نام گران‌فروشی

دلیل گران‌فروشی و راه‌های مقابله با آن چیست؟

مشکلی به نام گران‌فروشی

قطع دست نامرئی

کدام کشورها بازار را کنترل می‌کنند؟

قطع دست نامرئی

سرکوب بازار مساله‌ای سیاسی است

بررسی سیاست‌های کنترل قیمت در گفت‌وگو با حسین عباسی

سرکوب بازار مساله‌ای سیاسی است

دایه مهربان‌تر از مادر

مروری بر سابقه نهادهای دخالت‌کننده در تعیین قیمت بازار

دایه مهربان‌تر از مادر

  • فصل ششم - بین‌‌الملل

خبرنامه

چین و ترامپ

مقالات