مار و پله پول

هفته نامه تجارت فردا شماره 129

مار و پله پول

 • اقتصاد ایران - تحلیل

رقابت را نکشیم

به بهانه بخشنامه تثبیت قیمت‌ها در دولت یازدهم

رقابت را نکشیم

پیامدهای کوچ روستاییان برای اقتصاد

بررسی عوامل جابه‌جایی جمعیت و تبعات آن برای اقتصاد

پیامدهای کوچ روستاییان برای اقتصاد

 • فصل اول: خبرنامه

 • فصل دوم: اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

حذف یارانه ثروتمندان

رابطه ثروت و سیاست

قیمت‌گذاری

نشست ارزی

 • فصل سوم: پرونده ویژه

گزارش تحلیلی

اصلاح ساختار

شفافیت بازار پول

گفت‌وگو

 • کالبدشکافی دلایل شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها در گفت‌وگو با طهماسب مظاهری

  گارانتی پول

تجربه دیگران

 • فصل چهارم: بازارها

گزارش تحلیلی

مجامع بورس

پیش‌بینی بازار اجاره

 • فصل پنجم: کسب‌وکار

گزارش تحلیلی

آمریکایی‌ها در ایران

خودرو

 • فصل ششم: کافه

گزارش تحلیلی

دختر پورشه‌سوار

قربانیان شبکه‌های اجتماعی

تفریح ثروتمندان

مرگ روستا

معیشت معلمان

نمایشگاه کتاب

اقتصاد سرمربی

 • فصل هفتم: بین‌الملل

خبرنامه

مقالات

 • فصل هشتم: تکنولوژی