پیشنهاد پسران

هفته نامه تجارت فردا شماره 141

پیشنهاد پسران

 • اقتصاد ایران - تحلیل

از جهان سوم به جهان اول

سنگاپور چگونه توسعه‌یافته شد؟

از جهان سوم به جهان اول

ابزار جلوگیری از ارزانی

بحثاز تسهیلات مقداری در بهترین حالت ساده‌انگارانه است

ابزار جلوگیری از ارزانی

 • فصل اول: خبرنامه

خبرنامه اقتصادی

 • فصل دوم: اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

مقصد دارایی‌های آزاد‌شده

گفت‌وگوی ویژه

تسهیل مقداری

حساب‌های جعلی

اصولگرا یا اصلاح‌طلب

 • فصل سوم: ایران و سازمان جهانی تجارت

گزارش تحلیلی

پیشینه

در صف انتظار WTO

میزگرد

 • مصطفی بشکار و سعید اسلامی‌بیدگلی درباره چالش‌ها و فرصت‌های پیوستن به WTO توضیح می‌دهند

  مخاطرات الحاق

 • فصل چهارم: اقتصاد توسعه - سنگاپور

گزارش تحلیلی

 • فصل پنجم: بازارها

گزارش تحلیلی

تلاقی بورس و مسکن

شکست تکنیکال

 • فصل ششم: کسب‌ و کار

گزارش تحلیلی

افت تجارت خارجی

اروپا در خط مقدم

تغییر میدان بازی

آزادراه

 • فصل هفتم: کافه

گزارش تحلیلی

روزنامه‌نگاری توسعه

فرهنگ هواداری

اقتصاد طلاق

یک پاداش سیاسی

 • فصل هشتم: بین‌‌الملل

خبرنامه