نوبت اقتصاد

هفته نامه تجارت فردا شماره 140

نوبت اقتصاد

 • اقتصاد ایران - تحلیل

لحظه سرنوشت‌ساز

آیا از فرصت ایجاد نهادهای کارآمد اقتصادی و سیاسی بهره می‌بریم؟

لحظه سرنوشت‌ساز

آب و توسعه

نگاهی به معضلات و چالش‌های حکمرانی آب در ایران معاصر

آب و توسعه

 • فصل اول: خبرنامه

 • فصل دوم: اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

بوروکراسی

بودجه خانوار

 • فصل سوم: اقتصاد توسعه

اصلاحات ساختاری

گفت‌وگو

 • مجید تخت‌روانچی از ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای می‌گوید

  نوبت اقتصاد

 • فصل چهارم: پرونده ویژه - آب و توسعه

گزارش تحلیلی

آب و توسعه پایدار

آب در خاورمیانه

 • چرا آب به اصلی‌ترین چالش ژئوپولتیک جهان تبدیل شد؟

  جنگ حیات

سیاستگذاری آبی

میزگرد

 • فصل پنجم: بازارها

گزارش تحلیلی

عملکرد مجامع

میزگرد

 • جمع‌بندی مجامع شرکت‌های بورسی در میزگردی با حضور محمدرضا رهبر، فرزام ابوعلی و شاهین چراغی

  از تهی سرشار

سرمایه‌گذاری طلا

خودرو

فروریزی ویلاها

 • فصل ششم: کافه

گزارش تحلیلی

مهجوریت بخش خصوصی

ایران تلنت

 • فصل هفتم: کافه

گزارش تحلیلی

بازار اسکناس

بی‌اعتمادی مردم

کارگاه ادبی

 • فصل هشتم: بین‌الملل

خبرنامه

مقالات