شناسه خبر : 44100 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مبارزه مداوم

چرا بازار کار در ایران مردانه شد؟

مشکلات پیش‌پای زنان برای حضور و پیشرفت در بازار کار آنچنان متنوع و متعدد است که باید گفت زنان برای گرفتن حق خود در بازار کار تا حصول نتیجه با یک مبارزه هرروزه روبه‌رو هستند. به گواه تاریخ زنان همواره به دنبال برداشتن موانع حضور خود در جامعه بوده و باید به این پرسش پاسخ می‌دادند که آیا حضور آنان در بازار کار سهم مردان را کم می‌کند؟ بسیاری از ایرانیان هنوز در تقسیم وظایف بین زن و مرد به هنجارهای اجتماعی پایبند هستند و در واقع، این باور هنوز غالب باقی ‌مانده است که مردان باید نان‌آور خانواده باشند و اگر زنان به بازار کار راه پیدا کنند مردان بیکار می‌مانند. علاوه بر این، باید اثبات می‌کردند که ناامنی‌های اجتماعی موقعیت زنان را به عنوان نیروی کار فعال تضعیف نمی‌کند. فرهنگ استبدادی و مردسالاری که کلیشه‌های جنسیتی را در تربیت زنان ترویج می‌کند، این باور را در جامعه به وجود می‌آورد که زنان در محیط کار قابل ‌قبول نیستند. همچنین قوانینی وجود دارد که زنان را موظف می‌کند که رضایت همسر خود را برای کار در خارج از خانه جلب کنند که این خود مانعی برای بسیاری از خانواده‌ها با پیشینه‌های سنتی و مذهبی است. بسیاری از سازمان‌ها و کارکنان آنها باعث ایجاد سقف شیشه‌ای برای ارتقای زنان می‌شوند. از سوی دیگر سیستم مالی همچنین مانعی برای مشارکت فعال زنان در کارآفرینی است و بدیهی است که دسترسی سخت به تسهیلات بانکی و امثال آن توانایی آنها را برای موفقیت محدود می‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...