بیم موج

هفته نامه تجارت فردا شماره 218

بیم موج

 • بازخورد

اخبار بازخورد

 • فصل اول - خبرنامه

 • فصل دوم - اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

 • حسن روحانی: یارانه که حراجی یا مزایده نیست که رقم را بالا ببرند و هر کسی قیمتی بگوید

  حراج اقتصاد

 • مروری بر عدم قطعیت‌های سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران

  سال شک

عدم قطعیت‌ها

تقویم آماری

سهام عدالت

انتخابات

 • فصل سوم - کارنامه اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

 • فصل چهارم - پرونده ویژه - بازارها در انتخابات پیش‌رو

گزارش تحلیلی

بازار سهام

بازار مسکن

بازار ارز و طلا

میزگرد

 • فصل پنجم - بازارها

گزارش تحلیلی

نرخ سود بالا

خودرو

 • فصل ششم - اقتصاد اجتماعی

گزارش تحلیلی

احیای بناهای تاریخی

سبقت هواپیما

روز سعدی

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

توسعه انسانی

برگزیت

 • جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور رسمی آغاز شد

  قیمت جدایی

مقالات