باد ما را خواهد برد

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

باد ما را خواهد برد

 • اقتصاد ایران - راهبرد

عبور از بحران به شرط اجماع

رئیس‌جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری: عبور از «مشکلات صندوق بازنشستگی» نیازمند اجماع است

عبور از بحران به شرط اجماع

خطر انفجار بمب ساعتی جدید

بررسی ابعاد ارتقای مدیریت و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی

خطر انفجار بمب ساعتی جدید

 • فصل اول - تاریخچه

نخستین حمایت‌ها

بررسی نهادهای رفاهی و بازنشستگی کشوری در دوره محمدرضا پهلوی(۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

نخستین حمایت‌ها

۱۰۰ سال بازنشستگی

سیر تحول نظام بازنشستگی دولتی از دیروز تا امروز

۱۰۰ سال بازنشستگی

دایره تقاعد

بنیان‌های اولیه شکل‌گیری صندوق بازنشستگی کشوری

دایره تقاعد

 • فصل دوم - بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

آغاز پیش‌خوری

نظام بازنشستگی در دوره جنگ چه وضعیتی داشت؟

آغاز پیش‌خوری

فصل فرصت‌های از دست رفته

نظام بازنشستگی در دوران سازندگی چه وضعیتی داشت؟

فصل فرصت‌های از دست رفته

فصل انباشت مشکلات

نظام بازنشستگی در دوره اصلاحات چه وضعیتی داشت؟

فصل انباشت مشکلات

فصل اصلاحات

نظام بازنشستگی در دوره اعتدال چه وضعیتی دارد؟

فصل اصلاحات

فصل شکل‌گیری بحران

نظام بازنشستگی در دوره مهرورزی چه وضعیتی داشت؟

فصل شکل‌گیری بحران

تکمله‌ای بر وضع موجود

اقتصاد سیاسی نظام بازنشستگی در اقتصاد ایران

تکمله‌ای بر وضع موجود

 • فصل سوم - وضع موجود

گزارش تحلیلی

فشار دولت‌ها

فشار پارلمانی

تنگنای مالی

مطالبات صندوق‌‌ها

شرکت‌های زیان‌ده

 • واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در برابر رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی چه تبعاتی داشت؟

  ساز ناکوک

 • واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق بازنشستگی چه تبعاتی برجای گذاشته است؟

  مصائب واگذاری‌ها

 • سید‌علی آذربادگان از زیر و بم واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید

  سیاست غیر‌منطقی

میزگرد

 • فصل چهارم - نظام بازنشستگی مطلوب

گزارش تحلیلی

معیارهای ISSA

شاخص حمایت

سیستم بازنشستگی روسیه

نگاه مکاتب

ساختار

 • آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ساختار قدرتمند و تصمیم‌گیر خود را احیا کند؟

  اندوه بازنشستگی

 • بررسی نقاط ضعف و قوت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با علی حیدری

  طعم شیرین رفاه

 • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با چه تهدید‌هایی مواجه است؟

  حلقه مفقوده بازنشستگی

تشکل‌ها

 • فصل پنجم - آینده نظام بازنشستگی

گزارش تحلیلی

نگاه حاکمیت

نگاه سیاستگذار

تامین اجتماعی وفقه اسلامی

نگاه اقتصاددانان

روندهای سالمندی

کیفیت زندگی سالمندی

گفت‌وگوی ویژه

 • محمود اسلامیان نسبت به تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی هشدار می‌دهد

  در ابتدای توفان

 • فصل ششم - آینده اقتصادی

گزارش تحلیلی

بنگاهداری

 • آینده بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی چه می‌شود؟

  راه و بیراه

 • ساز و کار بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در کشور چگونه است؟

  بحران آینده ایران

 • عبدالحسین ثابت می‌گوید نمی‌توان نسخه واحدی برای همه بنگاه‌ها پیچید

  راه نرفته

استراتژی سرمایه‌گذاری

مدیریت و کارآمدی

 • نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی

  سودای پرزیان

 • شروین مشایخی از الزامات کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی از منظر مدیریتی می‌گوید

  به شرط تغییر

 • صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی

  در جدال با بحران