شناسه خبر : 37507 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90چین در رویکرد اخیر خود به تامین مالی پروژه‌های کشورهای فقیر کمک می‌کند و به آنها وام‌هایی درازمدت می‌دهد. اما منتقدان این کشور را متهم می‌سازند که دارایی‌های راهبردی کشورهای بدهکار را به عنوان وثیقه دریافت و در صورت نکول تملک می‌کند. از آنجا که مفاد و شرایط وام‌ها محرمانه هستند و حتی گاهی اوقات وجود این وام‌ها افشا نمی‌شود نمی‌توان ادعاها را ثابت کرد. از سوی دیگر برخلاف تصور، وام‌های چین بهره زیادی ندارند هرچند به بخش‌های ناایمن مالی جهان اعطا شده‌اند. ظاهراً سهولت دریافت آن را می‌توان به عنوان حداقل مزیت آنها برشمرد.

دراین پرونده بخوانید ...