شناسه خبر : 38932 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد تنیده در محیط ‌زیست

آیا تجربیات بد دوران کودکی مسبب جرائم دوران نوجوانی هستند؟

«همبستگی اقتصاد و محیط زیست» تیتر اولین مقاله این هفته فصل تحقیق است. پیام اصلی این مقاله این است که اگر توسعه اقتصادی باعث بهبود وضعیت زیست‌محیطی جهان شود، اتفاق بسیار مبارکی رخ داده است. اما واقعیت این است که این اتفاق به‌ندرت رخ خواهد داد. افراد و جوامع با یک مبادله بین وضعیت معمول زیست‌محیطی و رشد اقتصادی روبه‌رو هستند و به سمت هرکدام که حرکت می‌کنند، دیگری را مختل می‌سازند. بنابراین با قاطعیت نمی‌توان گفت که توسعه اقتصادی برای محیط زیست مضر است.

مقاله دوم به این پرسش پاسخ می‌دهد که «جریان اطلاعات از بازار سهام به سمت بازار سوآپ نکول اعتباری تحت تاثیر چه چیزی است؟» در مقاله اطلاعات نامتقارن در بازار ســهام و جریان مطالعات از بازار سهام به بازار سوآپ نکول اعتباری، سرریز اطلاعات از بازار سهام به بازار سو‌آپ‌های نکول اعتباری با استفاده از انتشار سو‌آپ‌های نکول اعتباری و بازدهی سهام برای 628 شرکت آمریکایی از اول سال 2001 تا ماه مارس 2012 بررسی می‌شود. از نتایج اصلی این مقاله این است که در رابطه با اطلاعات تاخیری، شرکت‌های با اختلاف قیمت خریدوفروش کم، حساسیت بسیار بالایی ندارند.

«چپ‌گرایی و راست‌گرایی چگونه باعث تغییر در بدهی‌های حاکمیت می‌شوند؟» نویسندگان این مقاله به دنبال بررسی اثر گرایش‌های سیاسی افراد به گروه‌های چپ و راست بر روی میزان شکاف نرخ بهره دولتی، اختلاف بازدهی بدهی‌های دولت‌های نوظهور از نرخ بهره بدون ریسک و همچنین تاثیر آن بر روی ناپایداری دولت‌ها هستند.

مقاله پایانی درباره این است که «آیا تجربیات بد دوران کودکی مسبب جرائم دوران نوجوانی هستند؟» پیام اصلی این مقاله می‌گوید: «تجربیات مضر دوران کودکی باعث می‌شوند که رفتارهای غیرقانونی در سنین نوجوانی افزایش یابند. از میان تجربیات مضر دوران کودکی شامل رفتار بد پدر و مادر (تنبیهات)، مشکلات درون خانواده (خشونت و اعتیاد)، آسیب‌های روحی، روانی (از دست دادن اعضای خانواده) و تخلفات خانواده (زندانی شدن) اولی به همراه تجربه فقر، نقش مهمی در توضیح رفتارهای غیرقانونی ابتدای نوجوانی دارد.»

دراین پرونده بخوانید ...