مستعمره تورم

هفته نامه تجارت فردا شماره 135

مستعمره تورم

 • اقتصاد ایران - تحلیل

از تورم میلیارددرصدی تا تورم منفی

بازخوانی تجربه زیمبابوه

از تورم میلیارددرصدی تا تورم منفی

خطرناک و غیرضروری

آیا در شرایط فعلی راه‌اندازی بازار قرضه خصوصی به سود اقتصاد ایران است؟

خطرناک و غیرضروری

 • فصل اول: خبرنامه

 • فصل دوم: اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

جدال آماری

خصوصی‌سازی

دولت و مجلس

 • فصل سوم: پرونده ویژه

گزارش تحلیلی

تجربه ایران

تحلیل مالی مخابرات

 • فصل چهارم: بازارها

گزارش تحلیلی

بازدهی بازارها

 • بازارهای داخلی در خرداد‌ماه وضعیتی کم‌نوسان و محدود به یک بازه مشخص داشتند

  یخ‌زدگی بازارها

مجامع بانک‌ها

لیزینگ مسکن

خودروهای هیبریدی

 • فصل پنجم: کسب‌وکار

گزارش تحلیلی

 • با برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، ماراتن شش‌ماهه ورود به اتاق هشتم تمام شد

  سمت راست اتاق

 • آیا نتایج انتخابات اتاق ایران آغاز یک عصر جدید را نوید می‌دهد؟

  راه فیروزه‌ای

انتخابات اتاق

اصناف

سود و زیان کارگزاران

سود و زیان نساجی

 • فصل ششم: کافه

گزارش تحلیلی

اشتغال معلولان

مدارای ایرانی

نام‌ها و نشانه‌ها در ادبیات

دولت مستعجل

 • فصل هفتم: بین‌الملل

خبرنامه

فاجعه زیمبابوه

 • فصل هشتم: تکنولوژی

خبرنامه

هوآوی