شناسه خبر : 43231 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90

اشتباه است که فرض کنیم سیاست پولی به‌طور کامل از سیاست مستقل شده است. نیروهای جدید استقلال بانک مرکزی را به روش‌های جدید و موذیانه‌ای تهدید می‌کنند. بانکداران مرکزی به استقلال از عموم مردم نیاز دارند و به جای گوش دادن به حرف مردم باید رسالت خود را دنبال کنند. همچنین آنها باید از اهداف جدید مانند بازارسازی در بازار اوراق یا مقابله با تغییرات اقلیمی بپرهیزند. تهدید نهایی نیز از جانب بودجه دولت‌هاست. توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم به سلامت امور مالی عمومی بستگی دارد.

دراین پرونده بخوانید ...