دلهره باد (ویژه‌نامه بازار سرمایه)

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

دلهره باد (ویژه‌نامه بازار سرمایه)

 • راهبرد

استحکام اقتصادی شرط عبور از مشکلات

مقام معظم رهبری: مردم باید شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را ببینند

استحکام اقتصادی شرط عبور از مشکلات

 • فصل اول - پیشینه بورس

تاریخ سود

اینفوگرافی

تاریخ سود

رزومه بورس

بازارسهام در ایران چگونه شکل گرفت و چه فرازوفرودهایی را پشت‌سر گذاشت؟

رزومه بورس

 • فصل دوم - نهادهای سیاستگذاری

گزارش تحلیلی

شاخص‌ها

بازدهی بازارها

وضعیت شرکت بورس

عملکرد فرابورس

بازار بدهی

سازمان بورس

چشم‌انداز بازار سهام

میزگرد

 • واکاوی دو نیمه تاریک و روشن بورس در میزگرد حسین عبده‌تبریزی و حسن امیری

  مطالبه شفافیت

 • فصل سوم - بورس‌های کالایی

گزارش تحلیلی

وضعیت بورس کالا

رینگ‌ها

بورس انرژی

چشم‌انداز بورس کالا

گفت‌وگو

 • فصل چهارم - نهادهای مالی

شرکت سرمایه‌گذاری

کارکرد تامین سرمایه

صندوق‌های جسورانه

 • آیا VCها و SMEها سهم تامین مالی از بازار سرمایه را افزایش می‌دهند؟

  سرعت ‌و جسارت

 • علی تیموری‌شندی از سازوکار بازار شرکت‌های کوچک، متوسط و صندوق‌های جسورانه در بازار سرمایه می‌گوید

  تامین مالی به سبک نوین

صندوق‌های بازنشستگی

وضعیت کارگزاران

چالش‌های کارگزاری

 • صنعت کارگزاری چه نقشی در توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد؟

  حلقه مفقوده

 • وحید حسن‌پور‌دبیر از جایگاه صنعت کارگزاری در بازار سرمایه و مشکلات آن می‌گوید

  صنعت پرریسک

 • صنعت کارگزاری با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

  تنگنای مالی

پردازش اطلاعات مالی

چشم‌انداز

حسابرسان

فولاد مبارکه