شناسه خبر : 45187 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاددان جنایتکار

آیا پول اخلاق را از بین می‌برد؟

این شماره کافه‌اقتصاد را با والتر فانک اقتصاددان هیتلر آغاز می‌کنیم. فانک بر بسیج اقتصاد آلمان برای تسلیح مجدد و بر اردوگاه‌های کار اجباری نظارت داشت. او پس از جنگ در دادگاه نظامی نورنبرگ محاکمه و به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شد. فانک اموال یهودیان را آریایی‌سازی می‌کرد و به دستور او دندان‌های طلای یهودیان را می‌کشیدند و برای تولید شمش ذوب می‌‌کردند. در مطلبی دیگر در مورد این موضوع صحبت شده که آیا پول مردم را دروغگو می‌کند؟ نتایج پژوهش‌های دانشگاه یوتا نشان می‌دهد که ذهنیت متمرکز بر پول می‌تواند تمام تصمیمات ما را بر مبنای تحلیل هزینه-فایده ارزیابی کند از این رو مسائل اخلاقی را به شدیدترین شکل نادیده می‌گیرد. همچنین این ذهنیت در ارتباط میان زنان و مردان به شدت دیده می‌شود. روز چهارم شهریور 1317 رضاشاه در ایستگاه سفید‌چشمه اراک آخرین پیچ و مهره خط آهن سراسری را محکم کرد و به این ترتیب آرزوی ایرانیان از عصر قاجار جامه عمل پوشید و راه‌آهن سراسری به راه افتاد. اما به گفته کارشناسان راه‌آهن ایران بیش از آنکه پدیده‌ای اقتصادی و تجاری باشد پدیده‌ای سیاسی بود که بسیاری آن را مسیری برای تحقق منویات انگلستان می‌دانند. کتاب لئون وانسلبن، «ظهور بانک‌های مرکزی: قدرت دولتی در سرمایه‌داری مالی» کتابی است که در این شماره معرفی می‌کنیم و بر تاریخچه و نقش بانک‌های مرکزی متمرکز شده است. نویسنده در این کتاب نوآوری‌های بانک‌های مرکزی جهان برای رسیدن به ثبات اقتصادی را بررسی می‌کند.‌

دراین پرونده بخوانید ...