شناسه خبر : 45721 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گذار از ناپاکی

نوآوری در حوزه انرژی چگونه به عوامل اقتصادی واکنش نشان می‌دهد؟

یکی از مقالات ترجمه شده در این فصل تحقیق به این پرسش پاسخ می‌دهد که «نوآوری در حوزه انرژی چگونه به عوامل اقتصادی واکنش نشان می‌دهد؟» انرژی‌های پاک، یکی از تسلیحات اصلی در مقابله با تغییرات آب وهوایی و کاهش هزینه‌های ناشی از آن هستند. این انرژی‌ها کمک می‌کنند وخیم‌ترین سناریوهایی که دانشمندان آب‌وهوایی برای آینده پیش‌بینی می‌کنند اتفاق نیفتند. تاکنون کارهای پژوهشی متعددی در حوزه علم اقتصاد، زلف نوآوری حوزه انرژی‌های پاک را به مشوق‌های اقتصادی گره زده‌اند. مطالعات اخیر نیز برخی توجیهات نظری را پیرامون اعطای یارانه به تحقیق و توسعه فناوری‌های پاک ارائه می‌کنند. با این حال کارآمدی این یارانه‌های اعطایی نیازمند فهم درست منشأ و سازوکارهای نوآوری‌های این حوزه است.

مقاله دیگر درباره بازار سرمایه و محیط زیست است. این مقاله بررسی می‌کند که آیا فشار مالی می‌تواند تا حدی جایگزین مقررات دولتی در تشویق کربن‌زدایی شود. دا غ‌ترین بحث در این‌باره این است که آیا سرمایه‌گذاران حامی محیط‌زیست می‌توانند با واگذاری سهام شرکت‌های مرتبط با سوخت فسیلی به منظور هدایت سرمایه از تولیدکنندگان انرژی کثیف به انرژی پاک بر کاهش انتشار آلاینده‌ها تاثیر بگذارند؟ یا اینکه خرید سهام شرکت‌های سوخت فسیلی و تلاش برای تغییر از طریق تعامل با مدیران شرکت، تاثیر بیشتری دارد؟ مطالعه این پژوهشگران به یک پاسخ واضح اشاره می‌کند: بله، بازارهای سرمایه می‌توانند بر انتشار شرکت‌ها تاثیر بگذارند و استراتژی مشارکت برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند انتشار کربن شرکت‌ها را کاهش دهند بهتر از واگذاری است.

دراین پرونده بخوانید ...