شناسه خبر : 42424 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در تله ناآرامی

چه رابطه‌ای میان ناآرامی‌های اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد؟

«ناآرامی اجتماعی چگونه بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟» این پرسشی است که در یکی از مقالات این هفته فصل تحقیق به آن پاسخ داده شده است. اثر شوک‌های ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی ممکن است ناهمگون باشد و در بخش‌های مختلف اقتصاد، اثرات متفاوتی بگذارد. این تفاوت‌ها ممکن است از این واقعیت ناشی شود که دوره‌های ناآرامی اجتماعی ممکن است بر برخی مناطق (مناطق شهری در مقابل روستایی) یا عوامل اقتصادی با الگوهای متمایز توزیع و مصرف تاثیر بگذارد. 

«رشد در تله ناآرامی» نیز عنوان مقاله دیگر این هفته است. پیام اصلی این تحلیل می‌گوید؛ یافته‌ها از این ادعا حمایت می‌کنند که درگیری‌های داخلی بر عملکرد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و رکود اقتصادی می‌تواند باعث نارضایتی و ناآرامی شود.

مقاله دیگر این هفته به «ریشه‌های جدایی‌طلبی» می‌پردازد. هویت، بیش از اقتصاد، کلید درک گرایش‌های جدایی‌طلبانه است. اگرچه سیاست اقتصادی ممکن است به دفع تهدیدهای تجزیه‌‌طلبانه کمک کند، ایجاد هویت مشترک بیشتر به ثبات سرزمینی منجر می‌شود. این موضوع یادآوری تلاش‌های ملت سازی قرن نوزدهم است.

«آیا تاجران می‌توانند حاکمان خوبی باشند؟» این پرسش دیگری است که در این شماره به آن پرداخته شده است. هدف این مقاله، مطالعه عملکرد اقتصادی ایالت‌ها در دوران حکومت فرمانداران با پیشینه تجاری است. به عبارت دیگر، نویسنده این پژوهش می‌خواهد اثر سیاست‌های افرادی را که در گذشته خود، مدیرعامل یا بنیانگذار کسب‌وکار خصوصی بوده‌اند و سپس وارد سیاست شد‌ه‌اند، بر روی شرایط اقتصادی ایالت‌های تحت حکومت‌شان، بررسی کند.

دراین پرونده بخوانید ...