شناسه خبر : 38174 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رویای سرمایه‌گذاری

قرارداد کوچابامبا چگونه شکست خورد؟

فصل تحقیق این هفته با مقاله‌ «دولت‌های جدید چگونه می‌توانند خلق بنگاه‌های جدید را تسریع کنند؟» آغاز می‌شود. مقاله‌ای که به مساله کارآفرینی به عنوان ستون فقرات اقتصاد در سراسر جهان اشاره دارد و اینکه این مقوله اهمیت زیادی در ادبیات توسعه اقتصادی کشورها دارد. این مقاله به دنبال یافتن این سوال است که دولت‌ها به منظور افزایش میزان کسب وکارهای جدید باید در چه بخشی سرمایه‌گذاری کنند؟

مقاله بعدی درباره «محدودیت‌های قاعده گذاری آب» است. این مقاله به محدودیت‌های ظرفیتی دولت برای مقررات گذاری حضور بخش خصوصی در تامین آب شهری کشورهای در حال توسعه می‌پردازد و پرماجراترین مورد آن یعنی قرارداد 40 ساله تامین آب شهر کوچابامبا در بولیوی به سال 1994 بررسی می‌شود. پنج ماه بعد از امضای قرارداد، مردم علیه افزایش قیمت آب شورش کردند و در نتیجه قرارداد لغو شد. مقاله به تجزیه و تحلیل پس‌زمینه و عواملی که شکست قرارداد را توضیح می‌دهند ممی‌پردازد و تلاش می‌کند درس‌هایی برای مقررات گذاری قراردادهای مشابه ارائه کند. این مقاله را اندرو نیکسون محقق مدیریت عمومی و مطالعات آمریکای لاتین در دپارتمان توسعه بین‌الملل دانشگاه بیرمنگام نوشته است.

دراین پرونده بخوانید ...