ترامپ جدید

هفته نامه تجارت فردا شماره 201

ترامپ جدید

  • اقتصاد ایران - تحلیل

همچنان در لبه تیغ تورمی قرار داریم

کاهش تورم چقدر پایدار است؟

همچنان در لبه تیغ تورمی قرار داریم

ساده‌بین نباشیم

چرا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با سیاست پولی قابل حل نیست؟

ساده‌بین نباشیم

حمایت از اقتصاد ملی

اقتصاد آمریکا در دوران پرزیدنت ترامپ چه روندی در پیش خواهد گرفت؟

حمایت از اقتصاد ملی

چشمه پول دیگر فوران نخواهد کرد

چرا بازگشت نفت به دوران پرشکوه میسر نیست؟

چشمه پول دیگر فوران نخواهد کرد

  • فصل اول - خبرنامه

  • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

نرخ مشارکت

بیمه بیکاری

دادخواست علیه دولت

بدهی دولت

حساب ذخیره ارزی

شورای شهر

  • فصل سوم - پرونده ویژه - انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا

ناخوانده

اینفوگرافی

ناخوانده

لرزه بر صنایع جهانی

انتخاب ترامپ چه تاثیری روی اقتصاد و صنعت جهان خواهد داشت؟

لرزه بر صنایع جهانی

سرریز شدن ذخایر نفت

آینده بازار جهانی نفت در دوران دونالد ترامپ به چه شکل رقم خواهد خورد؟

سرریز شدن ذخایر نفت

آن روی چهره ترامپ

انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا چه پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت؟

آن روی چهره ترامپ

فراز و فرودهای برجام

سرنوشت «برجام» در آمریکای دونالد ترامپ چه خواهد بود؟

فراز و فرودهای برجام

نسبت به سرنوشت برجام نمی‌توان خوش‌بین بود

بررسی اثرات سیاسی و اقتصادی پیروزی ترامپ در گفت‌وگو با علی واعظ

نسبت به سرنوشت برجام نمی‌توان خوش‌بین بود

تلاش ترامپ برای تحقق رویای آمریکایی

آیا سیاست‌های اقتصادی دولت جدید آمریکا زمینه‌ساز رشد می‌شود؟

تلاش ترامپ برای تحقق رویای آمریکایی

تکانه‌های ترامپ

تب‌وتاب بازارهای مالی پس از روی‌کارآمدن رئیس‌جهور جدید

تکانه‌های ترامپ

  • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

معوقات بانکی

غیرمجازها

نرخ ارز

ساخت‌وساز

  • فصل پنجم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

اعتراض خوانساری

حساب‌های بانکی

  • فصل ششم - کافه

گزارش تحلیلی

لگاتوم

مدرسه‌سازی

مسوولیت‌پذیری

بیمه‌های عجیب

آلایندگی خودروها

جنگلداری

  • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

مقالات