شناسه خبر : 45734 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

98چین علاوه بر ضعف‌های نظامی و اقتصادی مشکل عمیق‌تری دارد و آن هم سلطه نظامی خودکامه است که اجازه هیچ نوع مناظره و اظهارنظر سیاسی در داخل را نمی‌دهد. در نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری ناکارآمد است و وفاداران به حکومت فن‌سالاران اقتصادی را به حاشیه رانده‌اند. طبق ایدئولوژی، حزب کمونیست باید همه چیز را کنترل کند. این حاکمیت فردی هم برای چین و هم برای جهان خطرناک است. 

دراین پرونده بخوانید ...