شناسه خبر : 44188 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عوارض بی‌سوادی مالی

چرا نرخ بیکاری در ایران کاهش پیدا نمی‌کند؟

«چرا نرخ بیکاری در ایران کاهش پیدا نمی‌کند؟» این سوال یکی از مهم‌ترین مقالات این هفته فصل تحقیق است. با گذشت بیش از چهار دهه از شکل‌گیری نظام انقلاب اسلامی، وجود نرخ بیکاری دورقمی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی حاکمیت ایران بوده که مخاطرات ناشی از آن تبعات گسترده‌ای را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است. برخی قوانین بازدارنده در بازار کار از یک‌سو و عدم هماهنگی سیاست‌های حاکمیت با واقعیات بازار کار از سوی دیگر، از جمله دلایل مهم پایایی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.

«سونامی در اقیانوس هند چه آثار رفاهی به جا گذاشت؟» این عنوان مقاله دیگری است. این مقاله به بررسی ماهیت و اهمیت این سوگیری‌ها برای درک تاثیرات یک بلای طبیعی در مقیاس بزرگ، زلزله و سونامی هند در سال 2004، بر رفاه در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد. نویسندگان از داده‌های نظرسنجی در مقیاس بزرگ در جزیره سوماترا، اندونزی استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که این بررسی طولی است و قبل و بعد از سونامی را در بر می‌گیرد. این فاجعه که بیش از 170 هزار نفر کشته داشت، یکی از ویرانگرترین بلایای طبیعی ثبت‌شده در تاریخ است.

«چرا باید سواد مالی را افزایش داد؟» عنوان مقاله دیگر این فصل است. در پیام اصلی این مطلب آمده است: برای پایان دادن به بی‌سوادی مالی به مداخلات موثر دولت در زمینه آموزش نیاز است. به عنوان مثال موضوعات مالی باید در مقاطع مختلف تحصیلی لحاظ شوند. 

دراین پرونده بخوانید ...