شناسه خبر : 37531 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90بانک‌های مرکزی که همواره تورم را هدف اصلی خود می‌دانستند به تازگی سیاست رسالت دوگانه را برگزیده‌اند و هدف به حداکثررسانی اشتغال را نیز در میان وظایف خود گنجانده‌اند. این اقدام که قبل از بروز همه‌گیری آغاز شده بود در دوران بحران اهمیت بیشتری پیدا کرد و بانکداران مرکزی اجازه دادند تورم از نرخ هدف فراتر رود تا تعداد بیشتری از مردم همچنان در نیروی کار باقی بمانند یا به آن ملحق شوند. سیاست‌های حمایت از مشاغل و خانوارها حتی پس از فروکش کردن دوره‌های سخت قرنطینه ادامه می‌یابند و کشورها بر آن‌اند تا تعریف جدیدی از دولت رفاه ارائه دهند.

دراین پرونده بخوانید ...