شناسه خبر : 44258 لینک کوتاه

نوبلیست کشاورز

فرهنگ‌ها چگونه در زندگی مالی ما نفوذ کرده‌اند؟

اقتصاددان این شماره کافه‌اقتصاد در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. رویدادهای پس از جنگ جهانی اول تئودور شولتز را به اقتصاد سوق داد. پیش از او روشنفکران عقیده داشتند که برای پیشرفت اقتصاد باید به پیشرفت صنعت توجه کرد، نه به کشاورزی. آنها کشاورزی را نماد گذشته می‌دانستند، نه آینده. اما شولتز می‌گفت، بیشتر مردم فقیر جهان از کشاورزی امرار معاش می‌کنند، بنابراین اگر اقتصاد کشاورزی را می‌دانستیم بیشتر از اقتصاد فقیر بودن آگاهی داشتیم. در مطلبی دیگر می‌خوانیم: مهاجرت ثروتمندان چه تاثیری بر اقتصاد جهان دارد. با وجود نگرانی‌ها در مورد رکود و آشفتگی بازارها چگونه ثروت در برخی نقاط جهان در حال رشد است. ثروتمندان همراه با خانواده‌هایشان ثروت و مالیاتی را که پرداخت می‌کنند به کشورهای میزبان منتقل می‌کنند و بر اقصاد آن مناطق تاثیر می‌گذارند. شهرهای اروپایی مصداق بارز تلاش برای حفظ ثروتمندان هستند. در این شماره کتاب بنجامین هو «چرا اعتماد مهم است» را معرفی می‌کنیم. نویسنده با مروری بر گذشته بشر نشان می‌دهد که اعتماد زیربنای بیشتر تعاملات انسانی از جمله روابط اقتصادی است. کتاب همچنین نقشه راهی برای بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته نشان می‌دهد و به ما یاد می‌دهد که تئوری‌های اعتماد چگونه می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر ما کمک کنند. در مطلبی دیگر به نقش فرهنگ و عوامل فرهنگی در رفتارهای مالی افراد اشاره شده است. فرهنگ بر ریسک‌پذیری افراد که شناخته‌شده‌ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم‌های مالی است نیز موثر است. مثلاً در آمریکا مردم ریسک‌پذیرتر هستند در حالی که افراد در کره جنوبی و سنگاپور که آیین کنفسیوسی دارند تمایل به پس‌انداز دارند.  

 

دراین پرونده بخوانید ...