شناسه خبر : 39474 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

94تقلید از هیات‌منصفه روشی قابل قبول برای بهبود کیفیت جلسات در شرکت‌هاست. در جلسات هیا‌ت‌منصفه همه به یکدیگر احترام می‌گذارند و قطعاً تصمیمات نهایی خوبی اتخاذ می‌شود. در این سبک از جلسه هدف کاملاً مشخص است؛ اندازه جلسه و تعداد حاضران مناسب است؛ دستور جلسه یک سوال مهم را دربر می‌گیرد و اعضا حق انتخاب زیادی ندارند؛ اعضا از میان افراد زیادی انتخاب شده‌اند و سرانجام اینکه از امنیت روانی برخوردارند و به راحتی می‌توانند اظهارنظر کنند. البته شرکت یک دادگاه نیست اما می‌توان از سبک هیات‌منصفه برای بهبود کیفیت جلسات شرکت درس گرفت.

دراین پرونده بخوانید ...