شناسه خبر : 45844 لینک کوتاه

رشد تابستانه

رشد اقتصاد در سه ماه دوم سال چگونه بود؟

مرکز آمار ایران در گزارشی که به تازگی از روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارائه داده است، نرخ رشد سه ماه تابستان را با احتساب نفت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1 /7 درصد و بدون احتساب نفت 2 /4 درصد برآورد کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سه ماه اول سال جاری با نفت 9 /7 درصد و بدون نفت 1 /6 درصد بود.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان سال ١٤٠٢، رشد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی باز هم منفی بود و رقم منفی 2 /3 درصد را به ثبت رساند. نرخ رشد گروه صنایع و معادن 7 /8 درصد و گروه خدمات نیز 5 /7 درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١ برآورد شده است.

برابر انتظار بیشترین نرخ رشد در زیرشاخص‌های تمامی گروه‌ها مربوط به استخراج نفت خام و گاز طبیعی در گروه صنایع و معادن است که 6 /25 درصد رشد داشته است. همچنین تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز با ثبت نرخ رشد منفی 3 /6 درصد پایین‌ترین نرخ رشد را در زیرشاخص‌های گروه‌های مختلف اقتصاد به خود اختصاص داده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اگرچه نرخ رشد سه ماه تابستان نسبت به سه ماه بهار سال جاری اندکی پایین‌تر است اما همچنان نرخ رشد قابل‌قبولی است که البته سهم نفت در آن بالاست. اگر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال نیز بتواند به روند رو به رشد خود ادامه دهد، در پایان سال جاری نرخ رشد بالایی را ثبت خواهد کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...