شناسه خبر : 45766 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

غیرقابل پیش‌بینی

شرکت‌های سهامی چگونه شکل گرفتند؟

این فصل تحقیق با مقاله‌ای درباره مساله تحریم آغاز می‌شود و به این پرسش پاسخ داده که «شرکت‌های ایرانی پس از تحریم‌ها با چه چالش‌هایی مواجه بوده‌اند؟» در این مقاله آمده است: تحریم‌ها نه‌تنها به عنوان ابزار سیاست خارجی، محبوبیتش افزایش یافته، بلکه بر پیچیدگی آن نیز افزوده شده است. تحریم‌های اخیر علیه روسیه و ایران از مسدود کردن دارایی‌ها و محدود کردن تجارت گرفته تا هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی کشور، اعمال محدودیت‌های بانکی و جدا کردن افراد و کسب‌وکارهای با‌نفوذ متغیر بوده است. کاربرد غیرقابل پیش‌بینی این تحریم‌ها، تصویر نامشخصی از ماهیت در حال تکامل آنها در فضایی از عدم قطعیت ایجاد می‌کند و بر پیچیدگی‌های آن می‌افزاید.

مقاله دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که «شرکت‌های سهامی چگونه شکل گرفتند؟» در مرور پژوهشی این هفته، مقاله‌ای مورد بررسی قرار گرفت که سعی داشت ریشه‌های ظهور و پیدایش شرکت‌های سهامی را جست‌وجو کند. طبق شواهد مقاله، برای همگان پذیرفته شده است که نخستین شرکت‌های سهامی در منطقه شمال اروپا ظهور یافتند، جایی که شرکت‌های هند شرقی انگلیس و هلند نیز در آنجا حضور داشتند. بر این اساس در مقاله مسیرهای مختلفی که به ظهور شرکت‌های سهامی منجر شدند توضیح داده شده اســت. این مسیرها موجب شکل‌گیری برخی کسب‌وکارهای مقیاس بزرگ نظیر کارخانه‌های آسیاب تولوز شــد. این مسیرهای مختلف و متفاوت به سوی شرکت‌های سهامی همراستا با نظریه تحول همگرایانه است: ویژگی‌های سازمانی و نهادی مشابه می‌توانند از مسیرهای قانونی مختلفی ظهور یابند. 

دراین پرونده بخوانید ...