شناسه خبر : 44825 لینک کوتاه

اثر وکیل

مشورت با وکیل چه اثری روی محاکمه می‌گذارد؟

 

آزاده خرمی‌مقدم / نویسنده نشریه 

68افراد کم‌درآمدی که به اتهامات جنایی دستگیر می‌شوند با نرخ‌های نامتناسب بالای بازداشت پیش از محاکمه و محکومیت روبه‌رو هستند. در این مقاله نویسندگان با تمرکز بر یک برنامه آزمایشی در شهر سانتاکلارای کالیفرنیا، تاثیر علّی وکالت زودهنگام از سوی یک وکیل عمومی بر نتایج آزادی و پرونده را تخمین می‌زنند و از تغییرات شبه‌تصادفی در دسترسی به وکیل پیش از محاکمه استفاده می‌کنند. افراد کم‌درآمدی که مدت کوتاهی پس از دستگیری با یک وکیل عمومی ملاقات کردند، 28 درصد بیشتر احتمال داشت که پیش از محاکمه آزاد شوند و 36 درصد بیشتر احتمال داشت که پرونده خود را رد کنند، در مقایسه با افراد مشابهی که برای اولین‌بار با یک وکیل عمومی در محاکمه خود ملاقات می‌کردند. این نتایج نشان می‌دهد که ارائه دسترسی به‌موقع به وکیل قانونی می‌تواند نتایج آزادی و پرونده را برای موکلان مدافع عمومی بهبود بخشد.

بازداشت پیش از محاکمه هزینه‌های حقوقی و اقتصادی سنگینی را بر افرادی که به اتهامات جنایی دستگیر می‌شوند تحمیل می‌کند و دسترسی به خانواده‌ها، کارفرمایان و مشاوران حقوقی را محدود می‌کند. در این شرایط، متهمان اغلب برای آزادی سریع‌تر، دادخواست‌های خود را می‌پذیرند که موجب میزان محکومیت بالاتر و حبس پس از صدور حکم می‌شود. فراتر از پیامدهای قانونی، بازداشت موقت زندگی خانواده‌ها را مختل می‌کند چرا که درآمد افراد دستگیرشده و احتمال اشتغال را کاهش می‌دهد. افراد کم‌درآمد به‌طور نامتناسبی عواقب حبس پس از دستگیری را متحمل می‌شوند: بسیاری از آنها نمی‌توانند وثیقه بگذارند و همچنین نمی‌توانند وکیل‌مدافع خود را حفظ کنند. ارائه وکالت قانونی برای افراد کم‌درآمد در مدت کوتاهی پس از دستگیری ممکن است آنها را قادر به آزادی زودتر و بهبود نتایج پرونده خود کند. مدافعان عمومی که نماینده متهمان بی‌بضاعت هستند، معمولاً برای اولین‌بار در هنگام محاکمه با موکلان ملاقات می‌کنند که بین دو تا پنج روز پس از دستگیری رخ می‌دهد و در این مدت بسیاری از متهمان در بازداشت به سر می‌برند. در مقابل، فراهم کردن دسترسی به مدافعان عمومی در مدت کوتاهی پس از دستگیری، راه را برای مذاکره با دادستان‌ها و حمایت قوی در محاکمه برای رفع الزامات وثیقه یا سایر موانع برای آزادی باز می‌کند. همچنین به وکلای دادگستری فرصت بیشتری برای بررسی و تقویت پرونده‌های خود می‌دهد. هر دو اثر ممکن است نتایج نهایی را بهبود بخشند. در این مقاله تاثیر یک تلاش آزمایشی برای ارائه خدمات حقوقی قبل از صدور حکم به افراد دستگیرشده از طریق دفتر مدافع عمومی در شهرستان سانتاکلارا، کالیفرنیا ارزیابی می‌شود. مدل نمایندگی و بررسی پیش از محاکمه کانتی سانتاکلارا (PARR) به افراد بازداشت‌شده که به دلیل جرائم جنایتکارانه و جنایت‌های خشونت خانگی دستگیر شده‌اند و واجد شرایط وکالت مدافع عمومی هستند، کمک حقوقی اولیه می‌کند. هدف مدل PARR افزایش نرخ آزادی پیش از محاکمه در میان متهمان کم‌درآمد، هم از طریق ارائه مشاوره حقوقی به‌موقع (در عرض 48 ساعت پس از دستگیری) و هم از طریق جمع‌آوری اطلاعات در مورد حادثه، خانواده فرد و ارتباطات با جامعه (به‌عنوان ‌مثال، وضعیت استخدامی آنها) است. در طول مرحله آزمایشی PARR در اوایل سال 2020، دفتر مدافع عمومی ظرفیت کارمندانی را برای ارائه خدمات به همه افراد در بازداشت به اتهام جنایت در شهرستان سانتاکلارا نداشت. برای تسهیل ارزیابی و برای توزیع عادلانه دسترسی به خدمات حقوقی اولیه، مدافع عمومی شهرستان سانتاکلارا موافقت کرد که خدمات حقوقی اضافی را یک روز در هفته ارائه و روز مداخله را در چند هفته تغییر دهد. افرادی که در یک روز رزرو شده بودند، واجد شرایط دریافت خدمات بودند و به دلیل نداشتن وثیقه و وکیل خصوصی، قبل از محاکمه با وکیل عمومی خود مشورت کردند. در مقابل افراد واجد شرایط رزروشده در روزهای بدون استفاده از خدمات مدافع عمومی برای اولین‌بار در دادگاه با وکیل خود ملاقات کردند. این مطالعه از روش PARR برای مقایسه آزادی قبل از آزمایش و نتایج موردی بین افراد واجد شرایط رزروشده در روزهای خدمات PARR (گروه درمان) و افراد واجد شرایط رزروشده در روزهای غیر PARR (گروه شاهد) استفاده می‌کند. با استفاده از روز رزرو PARR به‌عنوان ابزاری برای دریافت خدمات PARR، تاثیر علی PARR بر میزان آزادی متهم و میزان محکومیت در چارچوب حداقل مربعات دومرحله‌ای (2SLS) برآورد شده است. به‌طور خاص، موکلان PARR، 36 درصد احتمال بیشتری برای آزادی پیش از محاکمه داشتند و 79 درصد زمان کمتری را قبل و بعد از محاکمه در بازداشت سپری کردند. دسترسی زودهنگام به وکیل عمومی همچنین به کاهش قابل ‌توجه 75درصدی در احتمال محکومیت و همچنین افزایش 27درصدی در احتمال رد پرونده منجر شد. اگرچه آزمایش PARR تعداد نسبتاً کمی از افراد را مورد بررسی قرار داد، بزرگی تخمین‌ها -که اهمیت آماری آنها را تایید می‌کند- بر تاثیر مثبت وکالت قبل از محاکمه برای افراد کم‌درآمد تاکید می‌کند. مزایای برنامه PARR منعکس‌کننده طیف وسیعی از مطالعات مشابه است که ارتباط نزدیکی بین رویدادهای پس از دستگیری، از جمله بازداشت و تعیین وکیل و رسیدگی به پرونده پیدا می‌کنند. در حالی ‌که کارهای قبلی بر کیفیت دفاع عمومی و مزایای دسترسی به وکیل در جلسات رسیدگی به وثیقه تمرکز دارد، در این مقاله شواهد جدیدی ارائه می‌شود که تغییر زمان و محتوای مداخله یک مدافع عمومی می‌تواند به‌طور قابل ‌ملاحظه‌ای اثربخشی خدمات دفاع عمومی را بهبود بخشد. رویکرد محققان مبتنی بر این تصور دیرینه است که نتایج نهایی پرونده به عواملی غیر از ویژگی‌های پرونده بستگی دارد، از سخت‌گیری قاضی تا نرمش دادستان منطقه و ویژگی‌های خاص حوزه‌های قضایی. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که ناتوانی در پرداخت هزینه دسترسی به مشاور حقوقی بلافاصله پس از دستگیری، توانایی افراد کم‌درآمد برای آزادی به‌موقع از بازداشت و نتایج نهایی پرونده محدود می‌شود. تغییر زمان تماس اولیه بین مدافعان عمومی و موکلان، همزمان با راه‌اندازی یک دفاع قوی و ارائه خدمات پشتیبانی، می‌تواند راهکاری در جهت بهبود کارایی دفاع عمومی و برابری نظام عدالت کیفری باشد.

71

پیشینه سیاست

در سانتاکلارا، مانند بسیاری از حوزه‌های قضایی در سراسر ایالات‌متحده، خدمات دفاع عمومی برای افراد دستگیرشده که توانایی پرداخت وکیل خود را ندارند وکالت قانونی ارائه می‌شود. به‌طور معمول، مدافعان عمومی برای اولین‌بار در جلسه رسیدگی به محاکمه آنها که باید ظرف 48 ساعت از زمان رزرو (به‌استثنای یکشنبه‌ها و تعطیلات) برگزار شود، با موکلان ملاقات می‌کنند. در عمل، اولین محاکمه عموماً دو تا پنج روز پس از بازداشت صورت می‌گیرد. در این میان، بسیاری از افرادی که واجد شرایط خدمات مدافعان عمومی هستند در بازداشت موقت نگهداری می‌شوند که اغلب نتیجه پیش‌فرض افراد دستگیرشده در سراسر کشور است. انگیزه بازداشت افراد قبل از محاکمه دو مورد است: 1- اطمینان از حضور آنها در جلسات دادگاه آینده و 2- جلوگیری از ارتکاب جرم بیشتر در حین رسیدگی به پرونده. قطعاً بازداشت موقت مانع از وقوع این اتفاقات می‌شود، اما هزینه دارد. یک مطالعه توصیفی در کنتاکی نشان می‌دهد افرادی که به مدت دو یا سه روز بازداشت شده و سپس آزاد می‌شوند، نسبت به افرادی که برای مدت‌های کوتاه‌تری (مثلاً تا یک روز) بازداشت شده‌اند، احتمال بیشتری دارد که در دادگاه حاضر نشوند. در دادگاه وکلای مدافع عمومی تنها چند دقیقه فرصت دارند تا قبل از حضور در برابر قاضی با موکلان خود ملاقات کنند و وکلای دادگستری برای 10 تا 20 نفر در یک جلسه دادگاه وکالت ارائه می‌کنند. در مقابل، افرادی که توانایی مالی برای حفظ وکیل خود را دارند، می‌توانند بلافاصله پس از دستگیری با وکیل خود ملاقات کنند، در این مرحله وکیل شروع به دفاع از آزادی آنها از بازداشت می‌کند. تجربیات متفاوت پیش از محاکمه افرادی که می‌توانند و نمی‌توانند هزینه وکیل خصوصی را بپردازند، پیامدهای حقوقی و اقتصادی معناداری دارد. حتی چند روز زندان می‌تواند زندگی فرد را مختل کند، از جمله ازدست‌دادن شغل و احتمال محکومیت و حبس را افزایش می‌دهد. دسترسی به مدافعان عمومی بلافاصله پس از دستگیری می‌تواند چشم‌انداز حقوقی متهمان فقیر را با کمک به آزادی به‌موقع آنها بهبود بخشد. علاوه بر این، فراتر از افزایش پتانسیل برای آزادی سریع، دسترسی زودهنگام به یک وکیل، زمان بیشتری را برای آماده‌سازی دفاع و دفاع از متهم فراهم می‌کند که می‌تواند نتایج آنها را بهبود بخشد؛ بنابراین، دلایل زیادی برای این باور وجود دارد که مداخله سریع وکیل عمومی در فرآیند جنایی ممکن است به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نتایج پرونده افراد کم‌درآمد را بهبود بخشد و پیامدهای اقتصادی دستگیری را محدود کند (PARR افرادی را که در جرائم بسیار جدی، مانند قتل و تجاوز جنسی محکوم شده بودند، کنار گذاشت، زیرا این موارد اغلب بسیار پیچیده‌تر هستند و به‌ندرت به آزادی پیش از محاکمه منجر می‌شوند. این برنامه همچنین افرادی را که در یک پرونده جنایی در حال انجام با بازداشت مواجه بودند که احتمال آزادی آنها نیز بسیار کمتر است، حذف کرد. سابقه جنایی عاملی در انتخاب پرونده‌های PARR نبود).

افراد واجد شرایط -کسانی که در روز تعیین‌شده در آن هفته به زندان محکوم شده بودند، با جرم یا جنایتی واجد شرایط خشونت خانگی مواجه شدند و در بازداشت در انتظار محاکمه بودند- در فهرستی از موکلان احتمالی قرار گرفتند. وکلای PARR سپس سعی کردند تا حد امکان با بسیاری از موکلان واجد شرایط موجود در فهرست مصاحبه کنند؛ مصاحبه‌های حضوری با افراد موجود در فهرست که در دو زندان در شهرستان سانتاکلارا نگهداری می‌شدند انجام دادند و منافع آنها را پیش از محاکمه نمایندگی کردند. سپس وکیل PARR با موکل خود در دادگاه حاضر می‌شود. 

شکل 1 زمان نسبی این نقاط عطف در فرآیند جنایی و مداخله PARR را نشان می‌دهد. وکلای PARR در طول جلسات خود با افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، جزئیات پرونده را یاد می‌گیرند و همچنین اطلاعاتی در مورد روابط اجتماعی، شغل و وضعیت خانواده و مسکن افراد جمع‌آوری می‌کنند. با این اطلاعات، وکلای PARR باهدف حمایت موثرتر از آزادی قبل یا در حین محاکمه، شروع تحقیقات و جمع‌آوری شواهد حساس به زمان، ارتباط با دفتر دادستانی منطقه، ارتباط با خانواده‌ها و ارتباط مشتریان با مددکاران اجتماعی و سایر منابع اجتماعی بودند. وکیل PARR پس از محاکمه به کار روی پرونده ادامه داد و در صورت لزوم از آزادی پیش از محاکمه یا بررسی وثیقه بعدی دفاع کرد. هدف از این خدمات PARR تقویت پرونده دفاعی و کاهش آسیب‌های احتمالی بازداشت موقت بود.

بحث و پیامدهای سیاست

ادبیات گسترده نشان می‌دهد که چگونه ناتوانی در پرداخت وثیقه نقدی به سختی‌های آینده برای افرادی منجر می‌شود که به دلیل جرائم جنایی دستگیر می‌شوند؛ اما همین ناتوانی در پرداخت، پیامد دومی دارد که کمتر شناخته شده است: محدود کردن دسترسی به وکالت فوری پس از دستگیری. در این مقاله شواهد جدیدی ارائه شد که نشان می‌دهد، دسترسی زودهنگام به وکالت حقوقی برای افراد کم‌درآمد، مزایای قابل ‌توجهی دارد و زمان سپری کردن آنها در زندان را کاهش می‌دهد و احتمال خروج پرونده را افزایش می‌دهد. با توجه ‌به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حتی چند روز بازداشت، این تاثیرات معنادار بوده و فراتر از نظام عدالت کیفری است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که سیستم عدالت کیفری می‌تواند با ایجاد توازن در دسترسی به مشاور حقوقی به‌موقع در میان افراد دستگیرشده، صرف‌نظر از توانایی پرداخت آنها، به عدالت بیشتری دست یابد. مهم است بدانیم که آزمایش PARR با کارکنانی متشکل از تنها دو وکیل‌ مدافع عمومی تمام‌وقت و با هزینه نسبتاً کم به این تاثیر قابل‌ توجه دست ‌یافت. این برنامه چند روزی نقطه تماس مدافعان عمومی و موکلانشان را به سمت بالا تغییر داد و در آن روزها، موکلان را با خدمات پشتیبانی مرتبط کردند، تحقیقاتی را برای تقویت دفاع انجام دادند و از آزادی دفاع کردند. این ابتکارات تاثیرات قابل‌توجهی بر آزادی و نتایج پرونده برای افراد کم‌درآمد داشت که معمولاً از همان نوع دفاع سریع برخوردار نیستند. این تغییر در زمان‌بندی و قالب خدمات وکیل عمومی می‌تواند به کاهش شکاف‌های مداوم در تجارب و نتایج سیستم عدالت کیفری بین افرادی که توانایی پرداخت وکالت خصوصی را دارند و کسانی که نمی‌توانند کمک کند. 

دراین پرونده بخوانید ...