شناسه خبر : 41645 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هوای قاتل

بازار کلیه در ایران چه آموز‌ه‌هایی برای ما دارد؟

«بازار کلیه» در ایران سوژه جذاب مقاله‌ای از طناز معین‌درباری و مهدی فیضی است. در این مقاله آمد است: بازار کلیه در ایران تنها بازار قانونی از این دست در سطح جهان است. با‌این‌حال، به‌ طور تجربی و بر اساس داده‌های واقعی تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. برای اولین‌بار، داده‌های اهداکنندگان و گیرندگان را از بنیاد کلیه در مشهد در خلال آوریل 2011 تا مارس 2018 به ‌دست‌آورده و ارزیابی کردیم که کدام ویژگی‌های فردی در قیمت کلیه نقش دارد. یافته‌های ما نشان می‌دهند که هر سال آموزش بیشتر هم برای اهداکنندگان و هم برای گیرندگان، قیمت کلیه را افزایش می‌دهد. «آلودگی هوا چه بر سرمان می‌آورد؟» عنوان مقاله دیگر این فصل تحقیق است. هوا هم می‌کشد اما آرام و تدریجی. هر سال هفت میلیون نفر یعنی چهار برابر بیشتر از تلفات ناشی از ایدز به خاطر آلودگی هوا می‌میرند. تاکنون 543هزار کودک زیر پنج سال به دلیل آلودگی هوا جان داده‌اند و 90 درصد کودکان دنیا هوای سمی تنفس می‌کنند. احتمالی که ژوون گائو، ران سانگ و کریستوفر تیمینز، تلاش کردند آن را با مدل باروری «کمیت-کیفیت» یا «Q-Q» اثبات و در مقاله‌ای پژوهشی با عنوان «پیامدهای باروری آلودگی هوا در چین» اعلام کنند افزایش آلودگی هوا باعث افزایش هزینه‌های والدین به‌ازای هر فرزند می‌شود، قیمت‌های سایه‌ای تعدد فرزندان را افزایش و باروری را کاهش می‌دهد. مقاله بعد درباره حمایت از تبانی است. در پیام اصلی این مقاله آمده است: مهم‌ترین عمل در رفتار آمریکا در سال‌های جنگ سرد، مسائل اقتصاد سیاسی و ژئوپولیتیک بود که باعث شد دولت این کشور از شکل‌گیری کارتل و تبانی در تولید برخی از کالاها حمایت کند. در آمریکا بی‌خانمان‌ها چگونه شمارش می‌شوند؟ این عنوان مقاله دیگری است که هدفش درک بهتر اندازه جمعیت بی‌خانمان آمریکا از طریق ارزیابی منابع آماری است که این جمعیت را برآورد می‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...