شناسه خبر : 40809 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرخش‌های سیاسی

آیا رفاه مردان از زنان بیشتر است؟

«پارادوکس زنانه شادمانی» عنوان مقاله‌ای است که آسیه اسدی در این شماره مجله تجارت فردا در بخش تحقیق ترجمه کرده است. ترجمه‌ای که پاسخی به این پرسش می‌دهد؛ «آیا رفاه مردان از زنان بیشتر است؟» در خلاصه این مطلب می‌خوانیم: شادی نقطه مقابل غم‌ و ‌شاخص مهم معادلات رفاه ذهنی است. در اقتصاد نئوکلاسیک، اندازه‌گیری رفاه فردی منوط به «ثروت‌و‌دارایی» بود اما پس از اینکه شاخص شادی به‌ وجود آمد، معیار توسعه‌یافتگی کمی تغییر کرد...

ترجمه دیگری که در این شماره فصل تحقیق منتشر شده از حامد وحیدی است که به این پرسش پاسخ می‌دهد: «چه ارتباطی بین مصرف سیگار و هزینه‌های درمان وجود دارد؟» پیام اصلی این مقاله می‌گوید: «افراد سیگاری به دلیل آنکه در معرض بیماری‌های بیشتری قرار دارند، ممکن است بار اقتصادی و هزینه‌های درمانی بیشتری بر دوش دولت و دیگر افراد جامعه تحمیل کنند اما به دلیل آنکه در سنین پایین‌تر مرگ‌و‌میر بیشتری دارند، به‌طور کلی هزینه درمانی کمتری نسبت به غیرسیگاری‌ها دارند.»

علی بهرامی‌ثانی ترجمه دیگر این بخش را با عنوان «چرخش‌های سیاسی» انجام داده که به پرسشی درباره «تغییر حزب چگونه به افت کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود؟» پاسخ می‌دهد. در نتیجه‌گیری ترجمه این مقاله آمده است: «پژوهشگران این مقاله با داده‌هایی از برزیل نشان می‌دهند که چگونه چرخش سیاسی در یک منطقه و تغییر حزب حاکم، به کاهش کیفیت آموزش در آن منطقه منجر می‌شود: از طریق دخالت سیاسی در امور مدارس و جایگزین ‌کردن افراد وفادار به حزب منتها با تجربه کمتر و کم‌سوادتر با افراد باتجربه‌تر و تغییر بوروکراسی بخش آموزش. آنها همچنین نشان می‌دهند دانش‌آموزان مدارسی که توسط شهرداری‌ها اداره نمی‌شود با افت نمرات و کیفیت آموزشی مواجه نمی‌شــوند، زیرا مدیران و معلمان آن مدرسه تغییر ناگهانی نداشته و از دخالت سیاسی مصون می‌مانند.» 

دراین پرونده بخوانید ...