شناسه خبر : 46206 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

94مقالاتی که در همایش اخیر انجمن اقتصادی آمریکا ارائه شدند به نوعی تایید می‌کنند که علم اقتصاد به دنبال هر بحران پیشرفت می‌کند. نظریه‌های جان مینارد کینز، دیدگاه پولی‌گرایی فریدمن و پیشرفت‌های بانکداری و اعتبارات محصول بحران‌های قبل از خود هستند و همه‌گیری کووید هم فرصت تازه‌ای را در اختیار اقتصاددانان گذاشت تا از اشتباهاتشان درس بگیرند و تحقیقاتی را در آرشیوها انجام دهند که احیای برخی نظریه‌های قدیمی را به همراه می‌آورد.

دراین پرونده بخوانید ...