شناسه خبر : 45194 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90ملی‌گرایی پارانوئیدی با ترکیبی از دروغ و مبالغه کار می‌کند. نیت واقعی مبلغان این ملی‌گرایی آن است که پیروان خود را فریب دهند و زمانی که بر اریکه قدرت هستند با صحبت علیه دشمنان فرضی توجه عموم را از سوءکردارهایشان دور کنند و خود را از نظارت و کنترل مصون نگه دارند. این سوءاستفاده‌ها زمانی بیشتر می‌شود که نهادها ضعیف باشند و بتوان به آسانی به هر منتقدی برچسب خیانتکار زد.

دراین پرونده بخوانید ...