شناسه خبر : 45091 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90تازه‌ترین پیمایش ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد که حس تهدید و ناامنی باعث می‌شود مردم به خانواده یا گروه‌های نژادی و ملی پناه آورند. همزمان سنت‌ها و دین سازمان‌یافته به آنها آرامش می‌دهد. اصل اولیه آن است که رشد امنیت واقعاً مدارا و آزادی‌بیان را به همراه می‌آورد و این ویژگی منحصر‌ به دموکراسی‌های غربی نیست. پرسش واقعی آن است که چگونه می‌توان به مردم کمک کرد تا احساس امنیت بیشتری داشته باشند. 

دراین پرونده بخوانید ...