شناسه خبر : 46008 لینک کوتاه

به تو محتاجم من

تهران آخرین‌بار در دی‌ماه چه سالی هوای پاک به خود دید؟

 بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حالی روز ۵ دی‌ماه 1402 میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «پاک» قرار گرفت که تهران در سال‌های اخیر تنها در سال ۹۷ هوای پاک را به مدت سه روز در دی‌ماه به خود دید، البته این وضعیت در هفته اول ماه رخ نداد بلکه ۸، ۹ و ۲۸ دی‌ماه، هوا پاک بود. «پاک» شدن هوای تهران در سال 1402 از این جهت اهمیت دارد که از سال ۹۹ نحوه محاسبه شاخص‌های کیفیت هوا سختگیرانه‌تر شده و به دنبال آن تعداد روزهای پاک و قابل قبول کمتر شده است. پایتخت‌نشینان در سال 1401 تنها دو روز هوای پاک تنفس کردند. سهم روزهای فراتر از حد مجاز در فصل بهار سال جاری 6 /9 درصد بوده که این شرایط در مدت مشابه سال قبل شامل 31 /2 درصد بوده است. در بازه موردمطالعه طی سال 1401 در مجموع 24 روز با شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، سه روز با شرایط ناسالم و دو روز خطرناک رخ داده که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. در حالی که طی فصل بهار سال 1402 آمار روزهای آلوده با 20 روز کاهش، به 9 روز با شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است. 

دراین پرونده بخوانید ...