شناسه خبر : 46402 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کرونازدگان

کووید 19 چگونه اشتغال زنان را کاهش داد؟

همه‌گیری کرونا آثار بسیار گسترده و عمیقی روی زندگی مردم و اقتصاد کشورهای مختلف دنیا داشت. در این دوران در بازار کار نیز تغییرات عمده‌ای شکل گرفت و بسیاری از مشاغل در این دوره به دورکاری روی آوردند و برخی مشاغل نیز حداقل برای دوران قرنطینه تعطیل شدند. با کنترل همه‌گیری و رفع بیماری کرونا، دنیا به شکل قبل برنگشت و برخی تغییرات ماندگار شد.

کرونا به طور کل بر بازار اشتغال اثر زیادی گذاشت و این اثر روی اشتغال زنان بزرگتر و بیشتر بوده است. به طوری که در کشور خودمان ایران در طول سال اول همه‌گیری، بیش از یک میلیون شغل از دست رفت و حدود دو سوم از این کاهش در میان زنان اتفاق افتاد.

علاوه بر این در اکثر مناطق دنیا با تغییرات اجباری ناشی از همه‌گیری کووید19 بسیاری از زنان مجبور شدند وقت بیشتری را به مراقب از خانواده و فرزندان اختصاص دهند و در نتیجه یا شغل خود را از دست دادند، یا ارتقا شغلی آنان به تعویق افتاد.

هم‌چنین آمار نشان می‌دهد که 62 درصد از مشاغلی که به دلیل کرونا از بین رفته مربوط به اشتغال غیررسمی بوده است که سهم زنان در این بخش بیشتر از مردان بوده است.

دراین پرونده بخوانید ...