شناسه خبر : 46198 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رفیق بد و زغال خوب

چرا مهاجران دنبال آب وهوای آشنا هستند؟

این فصل تحقیق با مقاله‌ای درباره نقش مواد مخدر بر رفقا آغاز می‌شود. اینکه نقش دوستان در اعتیاد به مواد مخدر چیست؟ در مرور علمی-اقتصادی این هفته مقاله‌ای ارائه شد که سعی داشت نقش دوستان را در مصرف مواد مخدر جامعه آمریکا ارزیابی کند. طبق نتایج، دوستان نقشی اثرگذار در سوءمصرف مواد مخدر دارند. این اثرگذاری به خصوص در میان جمعیت غیر تحصیل‌کرده بیشتر است. یافته‌های این مقاله کاربردهایی در بحث سیاست‌گذاری دارد، جایی که همواره تلاش‌ها در راستای کاهش وابستگی به مواد مخدر بوده است.

مقاله دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا مهاجران دنبال آب وهوای آشنا هستند؟ یکی از موارد مهم در انتخاب مقصد مهاجرت، تطابق آب‌وهوایی برای مهاجران است. آنها ترجیح می‌دهند به اقلیمی شبیه به مکانی که در گذشته در آن ساکن بودند، مهاجرت کنند. در این مقاله، مهاجرت بین‌المللی و داخلی آمریکا برای دوره‌های تاریخی و مدرن بررسی شده است. آمریکا یک محیط ایده‌آل برای مطالعه چنین موضوعی است و می‌توان نقش ترجیحات آب‌وهوایی در مهاجرت را به‌راحتی بررسی کرد. اول، این کشور در تنوع آب‌وهوایی ذاتی خود منحصر به فرد است: قاره آمریکا شامل آب و هواهایی از خشک و معتدل تا گرمسیری است. دوم، محدودیت‌های کمی برای مهاجران کشورهای اروپایی برای ورود به این کشور در دوران مهاجرت جمعی ) 1850-1920 ( وجود داشت.

دراین پرونده بخوانید ...