شناسه خبر : 44822 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر وکیل

چرا مقابله با آلودگی هوا به همیاری جهانی نیاز دارد؟

یکی از مقاله‌هایی که این هفته ترجمه شده به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آیا مقابله با آلودگی هوا به همیاری جهانی نیاز دارد؟» بحث اصلی این مقاله روی کاهش انتشار آلاینده کربن متمرکز است. بر این اساس نشان داده شده که تغییرات آب‌وهوایی یک چالش جهانی و فرامرزی است و رسیدگی به آن به همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد. به عبارتی نقل است که تلاش‌های مقابله با تغییرات آب‌وهوایی یک کالای عمومی جهانی است و کاهش انتشار کربن در یک نقطه از جهان به بهبود کیفیت هوای سایر نقاط دنیا کمک می‌کند. مقاله دیگر درباره این است که «مشورت با وکیل چه اثری روی محاکمه می‌گذارد؟» افراد کم‌درآمدی که به اتهامات جنایی دستگیر می‌شوند با نرخ‌های نامتناسب بالای بازداشت پیش از محاکمه و محکومیت روبه‌رو هستند. در این مقاله نویسندگان با تمرکز بر یک برنامه آزمایشی در شهر سانتاکلارای کالیفرنیا، تاثیر علی وکالت زودهنگام از سوی یک وکیل عمومی بر نتایج آزادی و پرونده را تخمین می‌زنند و از تغییرات شبه‌تصادفی در دسترسی به وکیل پیش از محاکمه استفاده می‌کنند. «ثبات شکاف جنسیتی» عنوان ترجمه مقاله دیگر است. از منظر تاریخی، زنان در ایران به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و قانونی با محدودیت‌های بیشتری در ورود به بازار کار مواجه هستند. بر اساس گزارش‌های پیمایش بازار کار مرکز ملی آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1384 حدود 17 درصد بوده است که این مقدار در پایان سال 1397 به رقمی در حدود 1 /16 درصد کاهش یافته است. طی همین دوره، در حالی که نرخ بیکاری مردان از روندی باثبات برخوردار بوده است (از 10 درصد در سال 1384 به حدود 4 /10 درصد در سال 1397) نرخ بیکاری زنان با رشد قابل‌توجهی از 1 /17 درصد به 9 /18 درصد رسیده است. 

دراین پرونده بخوانید ...