شناسه خبر : 39395 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نابرابری در سازمان

چگونه می‌توان بازارهایی با عملکرد بهتر داشت؟

«چگونه روندهای آتی بازار انرژی را پیش‌بینی کنیم؟» پرسشی است که یکی از مقاله‌های این فصل تحقیق به آن پاسخ داده است. نویسندگان در این مقاله تاکید دارند: «پیش‌بینی بازارهای مالی و بورس‌های کالایی نظیر بازارهای نفت کاری چالش‌برانگیز است به‌ویژه زمانی که برای بررسی و تحلیل بازارهای نفتی باید از ســری داده‌های زمانی جهانی به‌جای داده‌های پنل هر کشــور به‌صورت جداگانه استفاده شود. علاوه براین، بازه‌ زمانی که داده‌ها را در اختیار داریم خیلی کوتاه است و اینکه ممکن است تغییر رژیم فروش یا حکومت کشورها باعث شود کل داده‌ها زیر سوال برود یا اینکه قابل‌تعمیم به آینده نباشد. رویکردهای سنتی برآورد در نمونه از سوگیری انتخاب متغیر ضمنی رنج می‌برند و محققان داده‌هــا را برای این مقصود تعدیل می‌کنند. مقاله بعد به طراحی بازار و اینکه «چگونه می‌توان بازارهایی با عملکرد بهتر داشت؟» پرداخته است. پیام اصلی این مقاله این است که ویژگی‌های هر بازار، روی کسانی که در بازار فعالیت دارند اثر می‌گذارد و تخصیص را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین طراحان بازار نیاز دارند که ببینند هر قاعده چگونه عمل می‌کند و تعامل هر قاعده با رفتار عاملان بازار چگونه است. انجام چنین کاری نه‌تنها دانش اقتصاددانان را در مورد بازارها افزایش می‌دهد بلکه به آنها اجازه می‌دهد که با طراحی بهتر بازارها، به عملکرد کاراتر منجر شوند. مقاله دیگر نیز به «نابرابری در سازمان» مربوط است و اینکه «حقوق، بهره‌وری و مدیریت چه ارتباطی دارند؟» نویسندگان این مقاله در حقیقت، با بررســی روند نابرابری‌های ایالات متحده طی 40 سال بر مبنای دیدگاه‌های نظریه‌پردازانی چون توماس پیکتی، اثبات کردند که نابرابری درآمد در آمریکا مشکل بزرگی است که می‌تواند در دو سطح خرد و کلان انباشته فرض و بدان استناد شود. همچنین آنها با واکاوی نابرابری درآمد «شرکتی-سازمانی» که طیف وسیعی از تحقیقات آنها را هدف قرار داده است، نشان دادند افزایش در واریانس درآمد یا دستمزد که سهم فزاینده‌ای از نابرابری کلی در ایالات متحده را توضیح می‌دهد از رشد بهره‌وری و سود ناشی می‌شود و افراد با درآمد بالاتر در شرکت‌ها از حیث حقوق و عملکرد همسویی بیشتری دارند. 

دراین پرونده بخوانید ...