فرمان دست کیست؟

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

فرمان دست کیست؟

  • فصل اول - وضعیت موجود

گزارش تحلیلی

تولید

قراردادهای پسابرجام

پیشران رشد

  • فصل دوم - قطعه‌سازی

گزارش تحلیلی

پس از برجام

رابطه با خودروسازان

چشم‌انداز

  • فصل سوم - نمایندگی‌های رسمی

گزارش تحلیلی

خودروهای فرانسوی

خودروهای کره‌ای

خودروهای ژاپنی

خودروهای آلمانی

خودروهای چینی

نمایشگاه خودرو

  • فصل چهارم - جامعه‌شناسی خودرو

گزارش تحلیلی

طبقه متوسط

خودرویی شدن جامعه

سیاستگذاری مصرف

  • فصل پنجم - بازار

گزارش تحلیلی

خودروهای داخلی

خودروهای سدان

کراس اوورها

شاسی‌بلندها

خودروهای کم‌مصرف