شناسه خبر : 46024 لینک کوتاه

ورودی مقالات

94بسیاری از کشورهای جهان نگران آن‌اند که موج پناهجویان و دیگر مهاجران از مرزهایشان بگذرد و شرایط زندگی آنها را به خطر اندازد. اما شمار مهاجران در درازمدت روند افزایشی نشان نمی‌دهد. بسیاری از آوارگان اجباری در همان داخل کشورهایشان باقی می‌مانند و آن تعداد دیگر نیز به راحتی و با همکاری دولت‌ها قابل مدیریت است. بسیاری از سیاستمداران عوام‌گرا صرفاً با هدف جذب آرا در مورد نگرانی‌های مربوط به مهاجران اغراق می‌کنند. باید توجه داشت که مهاجرت در مجموع بسیار بیشتر از سکون شرایط زندگی مردم مبدا و مقصد را بهبود می‌بخشد. 

دراین پرونده بخوانید ...