شناسه خبر : 39212 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90سرمایه‌گذاری در حفظ سلامت عمومی بهترین سرمایه‌گذاری یک دولت است. این سرمایه‌گذاری به معنای خرج پول در مسیر مناسب خواهد بود. تاکنون کیفیت هوای شهرها و بحث آلودگی آن از نگرانی‌های عمومی به‌شمار می‌رفت اما به تازگی تدوین استانداردهای کیفیت هوای داخل ساختمان‌ها به امری ضروری تبدیل شده است. بسیاری از افراد 90 درصد از زمان خود را در درون ساختمان‌ها سپری می‌کنند و مطالعات نشان می‌دهند تهویه نامطلوب می‌تواند اثرات منفی زیادی بر سلامت آنها داشته باشد. همه‌گیری کووید 19 توجه دولتمردان را به سرمایه‌گذاری در سلامت عمومی جلب کرد. این کار با وکسیناسیون عمومی در مرحله اول آغاز می‌شود و با استانداردسازی تهویه ساختمان‌ها به ویژه مدارس ادامه می‌یابد.

 

دراین پرونده بخوانید ...