شناسه خبر : 37601 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

86اشتغال چیزی بیشتر از صرف درآمد را به افراد می‌دهد. زندگی را سازماندهی می‌کند، دوستی‌های جدید تشکیل می‌دهد و به انسان هویت و هدف می‌بخشد. کسانی که در نردبان شغلی ترقی زیادی داشته‌اند اغلب از جنبه‌های دیگر زندگی خود و حتی رسیدگی به خانواده دور مانده‌اند و شاید پیشرفت خود را نیز مدیون همین امر باشند. بازنشستگی برای این افراد به یک کابوس بدل می‌شود. چون از واقعیت‌ها به دور مانده‌اند، شناخت آنها از زندگی در حوزه کاری محدود مانده است، آینده‌ دیگری برای خود ترسیم نکرده‌اند و اعضای خانواده نیز به زندگی بدون آنها عادت کرده‌اند. تصمیم‌گیری برای دوران پس از اشتغال به همان اندازه دیگر تصمیم‌های بزرگ زندگی مانند تحصیل، ازدواج و انتخاب شغل اهمیت دارد.

دراین پرونده بخوانید ...