شناسه خبر : 35801 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90-1با شیوع ویروس کرونا و شروع فاصله‌گذاری اجتماعی بحث دورکاری در ادارات مختلف سراسر جهان مطرح شد و تعدادی از کارکنان کار خود را از منزل انجام دادند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا دورکاری در دوران پس از کرونا هم ادامه خواهد یافت یا خیر و اگر پاسخ مثبت است به چه صورت؟ دورکاری مزایایی از قبیل عدم نیاز به رفت‌و‌آمد و صرف وقت در شلوغی خیابان‌ها، دور بودن از سر‌و‌صدای اداره و فضای رسمی آن، و به ویژه امکان مراقبت از فرزندان در خانواده‌هایی را که پدر و مادر هر دو شاغل هستند دارد، اما همزمان نگرانی‌های مربوط به دستمزد، ترفیع، اضافه‌کار و پایش بهره‌وری کارکنان بروز می‌کند. مزایا و مضار این امر و چگونگی اجرای بهینه آن به بررسی دقیق نیاز دارد.

دراین پرونده بخوانید ...