شناسه خبر : 37567 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کنش اقتصادی ساختار اجتماعی

رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی چگونه است؟

در اولین مقاله این هفته فصل تحقیق می‌خوانیم که مایکل وولکاک در سال 1988 در مقاله‌ای که با عنوان «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی» به چاپ رساند، به این سوال پاسخ می‌دهد که توسعه کشورها چگونه تحت تاثیر سرمایه اجتماعی‌شان است. او در ابتدای مقاله‌اش می‌نویسد که فاصله پرواز بین شهر مدرس در هند و سنگاپور تنها چهار ساعت است، اما تفاوت بین شرایط محیطی در بخش خروجی فرودگاه شهر مدرس و گیت ورودی سنگاپور به نظر چیزی در حدود چهار قرن است. امور عادی مانند تشکیل صف منظم برای چک کردن چمدان‌ها، سوار شدن منظم به هواپیما و منتظر ماندن تا زمان حرکت هواپیما از جمله مواردی هستند که در جنوب هند دیده نمی‌شوند یا بعیدند. در مقاله بعدی جان ویلسون، در سال 1977 مقاله «اعتراض اجتماعی و کنترل اجتماعی» را به چاپ رساند. او در این مقاله اثر کنترل اجتماعی روی اعتراضات سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید این اثر، اگرچه یک حوزه بسیار مهم برای مطالعه به شمار می‌رود، اما مورد غفلت واقع شده است. او بیان می‌کند که چهار مساله اساسی در این باره وجود دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند: 1- چه کسی و چه چیزی کنترل می‌شود؟ 2- کنترل چگونه انجام می‌شود؟ 3- چه کسی کنترل می‌کند؟ 4- اثر کنترل روی گروه‌های معترض چیست؟ ویلسون بعد از بیان این چهار پرسش بیان می‌کند که اگر کنترل اجتماعی، صرفاً به عنوان واکنش به انحراف (انحراف از یک هنجار اجتماعی) در نظر گرفته شود، آنگاه عوامل کنترل اجتماعی می‌توانند از آنهایی که سعی می‌کنند در برابر جنبش‌های یک گروه خاص پیروز شوند و آنها را سرکوب کنند، تمییز داده می‌شوند. سومین مقاله نیز به نوشته مارک گرانووتر در مقاله «کنش اقتصادی و ساختار اجتماعی: مساله حک‌شدگی» می‌پردازد که در سال 1985 در نشریه AJS به چاپ رسید. این مقاله به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کلاسیک نظریه اجتماعی می‌پردازد: اینکه چگونه رفتار و نهادها تحت تاثیر روابط اجتماعی قرار دارند؟

دراین پرونده بخوانید ...