شناسه خبر : 44771 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دعای باران

آیا بستر خشک دریاچه ارومیه منشأ گردوغبار است؟

«آیا بستر خشک دریاچه ارومیه منشأ گردوغبار است؟» این عنوان یکی از مقالات این فصل تحقیق است. خشکیدن دریاچه‌ها می‌تواند با پیامدهای محیط‌زیستی جدی همراه باشد، اتفاقی که برای دریاچه ارومیه ایران رخ داد. شکل‌گیری توده‌های نمک، گسترش مناطق بیابانی و تضعیف کیفیت هوا از جمله این پیامدهاست. انتشار گردوغبار از بستر خشکیده دریاچه و عواقب منفی که برای سلامت انسان‌ها به همراه دارد موجب شد تا در سال‌های اخیر توجه دولتمردان به این حوزه جلب شود.

«اثر احساسات بر انتخابات» عنوان مقاله دیگر این فصل است. مطالعات نشان می‌دهد که احساسات مانند خشم، غرور، نگرانی و امیدواری برای پیش‌بینی اولویت‌های نامزدها، نگرش‌ها، گزارش‌های مشارکت غیر از رای‌گیری و شرکت در فعالیت‌های مختلف مدنی و انتخاباتی تاثیرگذار است. با این حال، ما درباره اینکه چگونه احساسات ممکن است بر اساسی‌ترین عمل فردی در یک دموکراسی تاثیر بگذارد، یعنی حضور در رای دادن، اطلاعات کمی داریم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که احساسات تنها زمانی تاثیرات قابل تشخیصی بر مشارکت دارند که از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود درباره محرک‌های سیاسی فکر کنند.

عنوان مقاله دیگر این فصل این است که «کلیسا چگونه از خشکسالی سوءاستفاده می‌کند؟»؛ با توجه به بررسی‌های مقاله، متوجه می‌شویم که دعای باران در سراسر جهان وجود دارد. دعا برای بارش باران به وسیله 39 درصد از گروه‌های قومیتی انجام می‌شود و به‌طور گسترده در هر قاره مشاهده می‌شود. داده‌های جهانی جدید در مورد بارندگی دو یافته اصلی را به همراه دارد. ابتدا درمی‌یابیم که کسانی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بیشتر از گروه‌های دیگر برای بارش باران دعا می‌کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...