شناسه خبر : 39330 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90سه مشکل در عصر سبز به بروز تکانه انرژی کمک می‌کنند. اول آنکه، سرمایه‌گذاری در انرژی نصف سطح لازم برای تحقق هدف تصاعد صفر خالص است. این سرمایه‌گذاری ناکافی هم در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و هم در سوخت‌های فسیلی مناسب دوران گذار دیده می‌شود. دوم، مشکل ژئوپولیتیک است. دموکراسی‌های آزاد سوخت فسیلی را کنار می‌گذارند و میدان برای جولان حکومت‌های خودکامه‌ای مانند روسیه باز می‌شود تا کنترل عرضه را در دست گیرد و سوم، به طراحی ناقص بازارهای انرژی بازمی‌گردد که نمی‌توانند خود را با واقعیت‌های جدید از جمله کاهش تولید سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های ناپایدار تجدیدپذیر سازگار سازند.

دراین پرونده بخوانید ...