شناسه خبر : 45627 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جنبش ضدآمریکایی

چه عواملی نگرش ایرانیان به آمریکا را شکل می‌دهد؟

فصل تحقیق این هفته به مقاله جالبی در مورد نگرش ایرانیان نسبت به آمریکا می‌پردازد. پیمان اسدزاده در این مقاله به بررسی آمریکاستیزی در ایران می‌پردازد، کشوری که الهام‌بخش افکار و جنبش‌های ضدآمریکایی در سراسر خاورمیانه است.

در نتیجه‌گیری این مقاله در مجله Studies Journal of Global Security آمده است: در حالی که ادبیات موجود احساسات ضدآمریکایی در خاورمیانه را با دینداری مرتبط می‌کند، یافته‌های این مقاله در مورد ایران نشان می‌دهد که حمایت از اسلام سیاسی نسبت قوی‌تری با ضدآمریکایی بودن نسبت به دینداری مسلمانان دارد. حمایت از اسلام سیاسی و رضایت از دولت کنونی به شدت با هر دو شکل ضدآمریکایی سیاسی و فرهنگی همراه است. این ارتباط بین حمایت از اسلام سیاسی و احساسات ضدآمریکایی با استدلال کوهن و کاتزنستین (2007) مطابقت دارد که اسلام‌گرایی را به دیدگاه منفی کل‌نگر نسبت به ایالات‌متحده، یا آنچه آنها «ضدآمریکایی افراطی» می‌نامند، مرتبط می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...